Muutos kuolintodistuksen lähettämiseen

13.11.2023

Tämä tiedote koskee organisaatioita, jotka ilmoittavat tietoja väestötietojärjestelmään.

VÄESTÖTIEDOT – Toimintaohje kuolinilmoituksia tekeville terveydenhuollon toimintayksiköille ja lääkäreille

Välittäkää tämä tärkeä tiedote kaikille oman organisaationne kuolintietoja väestötietojärjestelmään lähettäville henkilöille.

Digi- ja väestötietovirastolle (DVV) toimitettavien kuolinilmoitusten toimitusosoitteet ovat muuttuneet.

Kuolinilmoituksia ei enää toimiteta vainajan kotikunnan mukaisesti DVV:n eri toimipaikkoihin.

Toimita kuolinilmoitukset jatkossa

·        sähköpostitse osoitteeseen skannauskeskus@dvv.fi, tarvittaessa salattuna DVV:n turvaviestipalvelun kautta

·        postitse osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto / Skannauskeskus, PL 1003, 00531 Helsinki.

Huom! Jos vainajalla on väestötietojärjestelmässä merkittynä turvakielto, toimita ilmoitus aina salattuna sähköpostina ensisijaisesti DVV:n turvaviestipalvelun kautta.

Muista myös seuraavat asiat, kun lähetät ilmoituksen:

·        Kirjoita sähköpostin otsikoksi ”Ilmoitus kuolemasta”.

·        Jos kyse on kuolintiedon korjauksesta, kirjoita sähköpostin otsikoksi ”Korjaus ilmoitukseen kuolemasta”.

·        Merkitse ilmoitukseen sellainen suora puhelinnumero, josta DVV voi tarvittaessa saada ilmoitusta koskevia lisätietoja.

 

Lisätietoja DVV:n verkkosivuilta Kuolintietojen ilmoittaminen

THL julkaisee ”Ilmoitus kuolemasta -lomakkeen” ohjemuutokset koodistopalvelussa viikon 44 aikana (1. -5.11.2023).

Voitteko ystävällisesti välittää viestin kaikille niille, jotka sitä organisaatiossanne voisivat tarvita.

Ystävällisin terveisinDIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTOKotimaiset elämäntapahtumat -palveluvaestotiedot(at)dvv.fi