Muistisairaudet tehostetussa palveluasumisessa

Muistisairaudet yleistyvät väestön vanhetessa. Ne ovat yleisin ympärivuorokautiseen avun- ja valvonnan tarpeeseen johtava syy. TPA:n asukkaista yli 80%:lla on vähintään keskivaikean dementian tasoinen muistisairaus, johon saattaa liittyä myös hyvin haastavia käytösoireita. Yleisin syy dementialle on Alzheimerin tauti. Sen kesto on yleensä noin 12-vuotta diagnoosista kuolemaan. TPA:een tullaan yleensä siinä sairauden vaiheessa, jossa itsenäinen toimintakyky on heikentynyt ja elämää värittävät käyttäytymisen ja mielialan muutokset. Asukas pärjää usein alkuvaiheessa ohjannan turvin, mutta ajan kuluessa fyysisen ympärivuorokautisen avun tarve kasvaa. Vaikeassa vaiheessa orientaatio ympäristöön ja itseen menetetään. Myös fyysinen toimintakyky heikkenee kuntouttavasta hoitotyöstä huolimatta koko aivojen sairastuttua. Lääkkeet kuuluvat muistisairauksien hoitoon lääkkeettömien hoitokeinojen lisäksi. Muistilääkkeillä voidaan parantaa kognitiota, toimintakykyä ja vähentää käytösoireita. Lääkehoitoja arvioidaan kodeissa vähintään 6 kuukauden välein. Dementian edetessä siihen pisteeseen, jossa omatoimisuus on täysin menetetty ja käytösoireet ovat vähäiset, harkitaan muistilääkkeiden lopettamista. Oivaltava, monipuolinen ja luova kuntouttava hoitotyö kuuluu jokaisen muistisairaan hoitoon koko sairauden ajan. Kuoleman lähestyessä saattohoito kuuluu myös muistisairaan hyvään hoitoon.

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.