RAI-järjestelmä tekee vertailukehittämisen mahdolliseksi

Vertailukehittämiseen kuuluu samankaltaisuuteen perustuva vertaisarviointi, yhteisesti sovittujen laatuindikaattoreiden käyttö sekä oman työn kehittäminen  oppimalla parhaista käytännöistä. RAI-vertailukehittäminen auttaa organisaatioita hahmottamaan oman organisaation kehittämiskohteita sekä alueet, joilla toiminta on vähintään yhtä hyvää tai parempaa kuin verrokeilla. Kun palvelutarpeita selvittävät ammattilaiset ovat tehneet asiakkaistaan RAI-arviot, voidaan koko palveluntuottajan asiakaskuntaa kuvata yhtenäisellä, vertailukelpoisella tavalla. RAI-vertailutieto hyvistä käytännöistä perustuu kunnallisten ja yksityisten palveluntuottajien sekä Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön väliseen yhteistyöhön. Vertailukehittämistä varten on luotu yhteistyöverkosto, ja toimintaa tukevat myös vuosittain järjestettävät RAI-seminaarit. Vertailutiedot ovat julkisia, mutta yksittäisen henkilön tietoja ei paljasteta ulkopuolisille. RAI-vertailukehittämisen avulla
  • tunnistat kuntasi tai organisaatiosi kehittämishaasteet
  • seuraat kehittämistyön tuloksia ja voit palkita saavutuksista
  • kohdennat resurssit ja palvelut tarpeiden mukaisesti
  • vertailet omaa toimintaa kuntien ja organisaatioiden toimintaan sekä opit parhaista käytännöistä
  • vertailet omaa toimintaa eri maihin.
    Lähde thl.fi , https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/rai-vertailukehittaminen     Keskeisimmät RAI-mittarit  tiivistelmä  

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.