Miksi sivut?

Tehostetun palveluasumisen  ja vanhainkodin asukkaat ovat yleensä iäkkäitä ihmisiä, joilla monet sairaudet ja niiden aiheuttama toimintakyvyn lasku asettavat rajat annettaville hoidolle. Oppikirjojen tarjoamat tiedot eivät ole suoraan käytettävissä vaan tietoa on sovellettava vastaamaan hoidettavan terveydentilaa. Vaikka parantavaa hoitoa ei aina ole tarjolla ja rasittavista tutkimuksista ja toimenpiteistä on luovuttava, voidaan ihmistä auttaa ja oireita helpottaa. Näiden tilanteiden erottamiseen ja hoitamiseen tarvitaan hyvä ammattiaito ja kokemusta. Uuden tiedon seuraaminen ja vanhan päivittäminen vaatii jatkuvaa opiskelua. Monituottajamallissa asukkaiden saaman palvelun laadun varmentaminen on kunnan tehtävä. Nämä sivut on tehty auttamaan työntekijöitä pitämään yllä ammattitaitoaan ympärivuorokautisten asumispalveluiden toimintaympäristössä.

Jokaisella asumispalveluiden työntekijällä on koulutukseensa kuuluvat tiedot ja taidot. Tässä sivustossa ei tuoda asioita oppikirjan tarkkuudella vaan käsitellään vuosien aikana nousseita tärkeimpiä ongelmakohtia keskittyen monisairaisiin toimintakykyään menettäneisiin iäkkäisiin ihmisiin. Esityksissä oppimateriaali on jaettu perustietoon ja syventävään tietoon. Perustiedon asiat kuuluvat kaikkien ammattiryhmien osattavaksi, syventävä tieto sairaanhoitajille ja pitkään alalla olleille asioista kiinnostuneille työntekijöille. Perustiedon asiat kertovat, kuinka asukkaita seurataan ja hoidetaan, miten kirjataan ja kommunikoidaan yhdessä sovitulla tavalla. Syventävä tieto tarkentaa näitä asioita ja kertoo myös syitä, miksi näin toimitaan. Materiaali kannattaa käydä vuosittain läpi. Tämän jälkeen voi suorittaa kokeen, jonka hyväksyttävästä suorittamisesta saa todistuksen merkiksi hyvästä osaamisesta.

 

Kädet