Iäkkään kipu

Erilaiset kiputilat ovat iäkkäillä yleisiä. Laitoshoidossa olevista vanhuksista yli puolella on päivittäistä tai pitkäkestoista kipua. Hoitamaton kipu heikentää elämänlaatua ja toimintakykyä ja lisää hoidon tarvetta. Tutkimuksissa on todettu, että etenkin muistisairaiden vanhusten kivunhoito on heikommin hoidettua kuin muilla. Usein ajatellaan virheellisesti kivun on kuuluvan vanhuuteen ja sen hoitomahdollisuuksia vähätellään. Vanhuksilla kiputiloille altistavat sairaudet yleistyvät ja kivun aistimisen muuttuu. Tästä johtuen kivun diagnostiikka ja hoito vaikeutuvat. Kipu voidaan jaotella sen keston mukaan akuuttiin tai krooniseen kipuun. Toinen tapa luokitella kipua on jaotella se kudosvaurion aiheuttamaksi, hermoperäiseksi tai näistä johtumattomaksi ns. henkiseksi kivuksi. Mikäli akuutti kipu hoidetaan huonosti, kroonistuu se helposti. Jos kipu estää liikkumista, laskee iäkkään toimintakyky  nopeasti.  Kivun mittaamiseen ja havainnointiin on kehitetty useita mittareita. Niitä voidaan käyttää myös muistisairaille iäkkäille kunhan valitaan oikea mittari. Kivun hoidossa käytetään sekä lääkkeettömiä hoitoja  että lääkkeitä. Fysioterapia on esimerkki lääkkeettömistä hoitokeinoista. Lääkeistä parasetamoli on iäkkään peruslääke, mutta sen lisäksi on useita muita vaihtoehtoja. Kivun hoidon valinta on aina yksilöllistä. Hoidossa huomioidaan kivun luonne ja haittaavuus, muiden sairauksien ja käytettävien lääkeiden kokonaisuus. Täyttä kivuttomuutta ei aina voida saavuttaa, mutta kivun kanssa eläminen voidaan yleensä tehdä siedettäväksi. Atiivinen kivun havaitseminen, hoito ja seuranta kuuluvat hyvään hoitoon.

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.