Esipuhe

Ikääntyneiden  asumispalveluiden määrä on noussut tasaisesti koko 2000-luvun ajan.  Syy ympärivuorokautisten palveluiden tarpeeseen on yleensä sairauksien aiheuttama toimintakyvyn heikentyminen niin, että ihminen ei pärjää kotona apujenkaan turvin. Niinpä  palveluiden piirissä olevat tarvitsevat paljon apua ja hoivaa. Ympärivuorokautisissa asumispalveluissa eletään elämän viimeiset vuodet. Vaikka sairaudet tänä aikana usein etenevät ja toimintakyky laskee, tavoitteena on tarjota jokaiselle mahdollisuus jatkaa sisällöllistä elämää kykyjensä mukaan uudessa kodissaan. Tämä pitää sisällään hyvän sairauksien ja oireiden hoidon niin, että asukkaalla on mahdollisuus fyysiseen, psyykkiseen ja hengelliseen toimintaan. Elämänkaariasumisen periaatteeseen sisältyy mahdollisuus elää kotona elämänsä loppuun asti. Tämän periaatteen toteuttaminen  ei ole aina helppoa. Se vaatii ammattitaidon ja ajan lisäksi sitoutumisen hyvän hoidon yhteisiin periaatteisiin.

Kodeissa asukkailla on käytössään oma  huone ja  yhteisiä tiloja, joissa ruokaillaan ja osallistutaan päivittäiseen toimintaan yhdessä muiden ihmisten kanssa. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Palvelun järjestää kunta, toteuttajana voivat olla kunnan lisäksi yksityiset palveluntuottajat. Kodeissa on satoja, eri koulutuksen omaavia, työntekijöitä. Laadukkaan yksilöllisen asumispalvelun toteuttaminen vaatii hyvän ammattitaidon lisäksi sujuvan ja saumattoman moniammatillisen yhteistyön. Näille sivuille on koottu keskeisiä vuosien myötä esille nousseita työssä tarvittavia tietoja. Aineiston vuosittainen kertaus auttaa tietojen ja taitojen  ylläpitämisessä ympärivuorokautisten asumispalveluiden toimintaympäristössä.