Iäkkään ummetus

Ummetus yleistyy ikääntyessä. Lyhytkestoista ummetusta on lähes jokaisella elämänsä aikana, mutta pitkäkestoista on selvästi harvemmalla. Pitkäaikaishoidossa ummetusta on yli puolella asukkaista. Myös ummetuslääkkeitä käytetään paljon. Terveyskyselyissä ummetuksen aiheuttama taakka potilaalle on ollut vakavien sairauksien suuruinen, joten sen hoito on tärkeää. Hoitamaton oireinen ummetus laskee elämänlaatua ja altistaa monille komplikaatioille. Ummetuksen määritelmiä on useita. Harvaan ulostamistiheyteen ja sen aiheuttamiin oireisiin liittyvä kliininen määritelmä lienee näistä käyttökelpoisin käytännön työssä. Ummetukseen liittyy monilla vatsakipuja, ylävatsavaivaa, ilmavaivoja, päänsärkyä, pahoinvointia ja virtsankarkailua. Ummetuksen huomiointi ja kirjaaminen on syytä tehdä huolella. Käytettävät lääkkeet tarvittavine lisäannoksineen on löydyttävä sähköisestä sairauskertomuksesta. Käytettävistä lääkeaineista kuitu ja makrogolit ovat yleisimpiä. Ne ovat teholtaan ja turvallisuudeltaan parhaita. Muiden valmisteiden teho ja sivuvaikutukset ovat iäkkäillä pitkäkestoista käyttöä rajoittavia.

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.