Virtsatieinfektio

Virtsatieinfektio on tavallisin pitkäaikaislaitoksessa hoidettavan potilaan bakteeri-infektio. Sen hoitoon käytetään melkein puolet kaikista antibioottikuureista tpa:ssa. Virtsatieinektion merkityksestä ja hoidosta on runsaasti erilaisia vahvoja uskomuksia sekä potilailla, omaisilla että henkilökunnalla. Mikrobilääkkeiden tarpeeton käyttö lisää kustannuksia ja altistaa potilaat tarpeettomasti haittavaikutuksille. Antibioottien turhaa käyttöä tulee välttää myös siksi, että mikrobilääkeresistenssi lisääntyy. Virtsanäytteiden otto on aiheellista vain virtsatieoireiden perusteella. Oireeton bakteerikasvu on erittäin tavallinen löydös ikääntyneessä väestössä. Iän myötä sen esiintyvyys lisääntyy, ja sitä todetaan 20 prosentilla yli 80-vuotiaista naisista ja 10 prosentilla vastaavan ikäisistä miehistä. Myös toimintakyvyn alentuminen lisää bakteriurian riskiä. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevista iäkkäistä naisista 30–50 %:lla ja miehistä 15–35 %:lla esiintyy oireetonta bakteriuriaa. Iäkkään oireetonta bakteriuriaa ei ole syytä etsiä tai hoitaa antibiootein, koska hoidoilla ei saavuteta hyötyjä. Virtsatieinektiosta puhtaan silloin kuin potilaalla on kipua tai kirvelyä virtsatessa tai lämpö > 37.8C. Lisäksi diagnoosiin tarvitaan ainakin yksi seuraavista: lisääntynyt virtsapakko, tihentynyt virtsaamistarve, suprabuupinen eli lantionluun yläpuolinen kipu, munuaisseudun arkuus tai uusi virtsankarkaamistaipumus. Virtsatieinfektion hoitoon vaikuttavat: infektion taso, sukupuoli ja sairaudet sekä mahdollinen katetri.   Päivitetty22012020

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.