Kuntouttava hoitotyö ja viriketoiminta

Onnistuneeseen vanhenemiseen kuuluu fyysisen terveyden, henkisen toimintakyvyn ja normaaliin sosiaaliseen osallistumisen säilyminen. Vain pieni osa meistä pystyy elämään elämänsä loppuun säilyttäen nämä kaikki ennallaan. Siirryttäessä tehostettuun palveluasumiseen sairaudet ovat heikentäneet terveydentilan lisäksi yleensä asukkaan toimintakyvyn. Kuntouttavalla hoitotyöllä pyritään kodeissa saamaan käyttöön ne voimavarat, jotka kullakin asukkaalla on jäljellä sisällöllisen elämän luomiseksi. Fyysisen terveyden parantamiseen ja hoitoon voidaan vaikuttaa monella tapaa. Esimerkkeinä tästä ovat: hyvä sairaanhoito, ravitsemuksen turvaaminen, oikea lääkitys ja rajoitteiden välttäminen. Näiden toteuttamiseen vaaditaan hyvä moniammatillinen yhteistyö. Henkisen terveyden ylläpitämiseen kuuluu esimerkiksi, mielialan ja muistin ylläpitäminen viriketoiminnalla, elämyksellisyys ja mahdollisuus oman elämänkatsomuksen toteuttamiseen ja harjoittamiseen. Sisällöllisen elämän mahdollistaminen suunnitelmallisella yksilö- ja yhteisötason toiminnalla on tärkeää. Alla käsitellään keinoja näiden edellä mainittujen seikkojen toteuttamiseen. Näiden avulla kodit voivat rakentaa viikko, kuukausi ja vuositason suunnitelmat kuntouttavan hoitotyön ja viriketoiminnan toteuttamisesta.

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.