Vanhus päivystyspotilaana

Vanhusten päivystyshoidon kokonaisuus tulee suunnitella siten, että päivystystä käytetään vain tarkoituksenmukaisista ja välttämättömistä syistä. Hoitolaitoksessa hoitohenkilökunnan tulee arvioida yleistilan laskua ja konsultoida lääkäriä puhelimitse ennen päivystykseen lähettämistä, ellei kyseessä ole hätätilanne. Sairaalassa, terveyskeskuksen vuodeosastoilla, vanhusten huoltolaitoksissa ja kotihoidon piirissä olevilla potilailla tulee olla selkeä, kirjallinen hoitosuunnitelma, jossa otetaan kantaa myös päivystyksellisiin tilanteisiin, hoitotahtoon ja hoidon rajauksiin. Tämä suunnitelma tehdään hoitoneuvottelussa ja sitä täydennetään tarpeen mukaan sairauksien edetessä. Akuutin sairastumisen yhteydessä esitietojen merkitys korostuu asumispalveluissa. Pääosalla asukkaista on useita sairauksia, jotka aiheuttavat oireita ja määrittävät annettavien hoitojen mahdollisuutta. Useilla potilailla on jo aikaisemmin ollut vastaavia tilanteita ja niihin saattaa olla käytettävissä tarvittavia lääkkeitä. Esimerkkinä tästä on nitron käyttö rintakipuun. Suuri osa akuuteista tilanteista voidaan hoitaa omassa kodissa. Jos päivystykseen lähettämiseen päädytään, on hyvien esitietojen antaminen tärkeää. Hoidon linjaukset on syytä olla näiden tietojen mukana. Pääte-elinvaurioita aiheuttanut diabetes, vaikea-asteinen sepelvaltimotauti ja muut sydänsairaudet, yleinen valtimokovettumatauti manifestaatioineen, krooninen, ahtauttava, pitkälle edennyt keuhkosairaus, maksafunktioon merkittävästi vaikuttava maksakirroosi, immuunivajaus- tilat ja krooninen munuaissairaus, pitkälle edennyt dementia vaikuttavat oleellisesti hoitojen linjaamiseen. Päivystyksen käyttöä ei ole syytä rajoittaa niissä tilanteissa, jossa asukas oletettavasti hyötyy saamistaan hoidoista. DNAR- päätös ei rajaa päivystykseen lähettämistä, jos potilaan hoito sitä vaatii. Päinvastaisessa tilanteessa päivystyksen käyttö aiheuttaa potilaalle tarpeettoman rasitteen, suurentuneen riskin infektioiden leviämiseen ja tutun hoitopaikan etujen menettämiseen. Liite PSHP päivystyskäynnin esitietolomake v 2017 ja linkki ikäihmisten akuuttihoitoketjuun.   Päivystyskäynnin_esitietolomake   https://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Akuuttivanhus_matriisi.html   Päivitetty 15102021

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.