Hoitotahto ja hoitopäätökset, saattohoito ja elämän loppuvaihe

Terveydenhuollon kehittyminen on ollut osaltaan mahdollistamassa elinikämme pitkittymisen. Yhä useampi aikaisemmin kuolemaan johtanut sairaus voidaan nykyään hoitaa. Tästä huolimatta jokainen syntynyt ihminen kuolee. Kehittyneissä maissa suurin osa kuolee jonkun tai joidenkin kroonisten sairauksien aiheuttamana. Kuolemaa edeltää usein aika, jossa toimintakyky ja terveys ovat suurelta osin menetetty. Mikäli tähän jaksoon elämässä ei ole varauduttu, joudutaan usein turhiin ja potilasta rasittaviin haitallisiin hoitoihin ja tutkimuksiin. Tampereella jokaisen TPA:n asukkaan kohdalla selvitetään asukkaan omat toiveet, tehdään hoitotahto tai hoitopäätökset, joiden avulla hoitava lääkäri linjaa hoidot. Hoitojen määrittäminen perustuu potilaan terveyteen ja toimintakykyyn, ei ikään tai arvoon. Tehostetussa palveluasumisessa asukkaille tarjotaan mahdollisuus elämänkaariasumiseen. Tämä käsittää sisällöllisen elämän lisäksi myös mahdollisuuden kuolla kotonaan hyvässä saattohoidossa. Tämän toteuttaminen on vaativa tehtävä. Henkilökunnan on tiedettävä potilaan oireiden ja keskeisten hoitojen sisällöt sekä pystyttävä toteuttamaan ne. Kuolema on siirtynyt kodeista laitoksiin ja useat ihmiset ovat vieraantuneet kuoleman käsittelystä. On tärkeää, että saattohoidossa myös omaiset huomioidaan. Jokaisen on syytä osata keskeiset termit ja tarkentaa, mitä omainen näillä tarkoittaa. Yksikön esimies huolehtii aina saattohoitoon riittävän resurssin käytön. Saattohoidon oireiden hoidon osaaminen kuuluu jokaiselle, myös ensimmäistä kertaa töihin tulevalle sijaiselle. Tämän vuoksi olemmekin sopineet perehdytyslistan käytöstä. Saattohoidossa ei pidä pelätä lääkkeiden riittävää antamista vaan oireiden alihoitoa! Hyvä saattohoito ei tee oman läheisen kuolemasta helppoa. Jäljelle jääneille se on kokemuksena unohtumaton ja siihen liittyy ahdistaviakin kokemuksia. Kuolema on ainutkertainen tapahtuma ihmisen elämässä.  Sen vuoksi saattohoito täytyy onnistua jokaisen kohdalla ensimmäisellä kerralla. Olemmekin sopineet yhdessä, että hyväksymme nollatoleranssin saattohoidon epäonnistumisessa. Saattohoitoa ja kuoleman kohtaamista voi ja pitää opetella. Työyhteisössä on hyvä sopia, kuinka asukkaan kuoleman jälkeen toimitaan. Aineisto päivitetty 23.4.2018

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.