Sivujen käyttöohje ja rekisteriseloste

Nämä sivut on tarkoitettu sekä tehostetun palveluasumisen  tuottajien että vanhainkodin henkilökunnan käyttöön.  Mikäli olet kiinnostunut käyttämään sivuja voit ottaa yhteyttä yhteystietojen kautta sivujen yläosasta. Aloitussivuille pääsee kuka tahansa, mutta oppimateriaalin avaaminen  vaatii salasanan. Salasana on kaikille yhteinen ja sen saa omalta työnantajalta. Salasana vaihtuu määrävälein.  Materiaali  on tarkoitus käydä läpi, esimerkiksi osastotunneilla, vuosittain. Osaamistestin suorittamista varten tarvitset oman tilin, jonka saat rekisteröidyttyäsi palveluun.  Perustason testi on tarkoitettu ohjaajille, perus- ja lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaalialan koulutuksen saaneille.  Syventävän tiedon testi kuuluu ensisijaisesti sairaanhoitajille, mutta sen saa suorittaa kuka tahansa asioihin hyvin perehtynyt koulutuksesta riippumatta. Vastaavasti sairaanhoitajat voivat tehdä myös perustason testin.

Tehostettua palveluasumista koskevia  uusia asioita käsitellään kohdassa ajankohtaista. Kiireettömien asioiden tiedottaminen siirtyy näille sivuille. Tämän vuoksi sivuja on syytä lukea säännöllisesti. Palautteen antaminen onnistuu myös sivujen kautta. Sivut kehittyvät ja palautteen saaminen auttaa niiden kehittämiseksi yhä paremmin henkilökuntaa palvelevaksi.

Oppimateriaalia koskevat normaalit copyright säännöt. Osittainenkin luvaton kopioiminen on kielletty ja sivujen käyttöoikeus on vain edellä mainituissa työsuhteissa olevilla henkilöillä. Vaikka materiaali soveltuu yleisemminkin asumispalveluiden henkilökunnan käyttöön, on se parhaimmillaan hyvin toimivassa ja resursoidussa moniammatillisessa toimintaympäristössä.

REKISTERISELOSTE

1.    Rekisterinpitäjä Yrityksen nimi: Pirkanmaan erikoislääkäripalvelu Oy

Y-tunnus: 0772475-7

2.    Yhteyshenkilö Lauri Seinelä

Finnentie 8, 33620 Kangasala

3.    Rekisterin nimi tepatampere
4.    Tietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:ään. Henkilötietoja käytetään ainoastaan testeihin kirjautumiseen.
5.    Rekisterin tietosisältö Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: yhteystiedot (nimi, , sähköpostiosoitteet), rekisteröitymistiedot (käyttäjätunnus, salasana).
6.   Säännönmukaiset tietolähteet Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tämän rekisteröityessä käyttäjäksi. Saattamalla rekisteröitymisen loppuun asiakas hyväksyy tietojensa käytön tämän rekisteriselosteen 4 kohdan mukaisessa tarkoituksessa.
7.   Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tepatampereen asiakasrekisteriin kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.
8.    Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuna 1 kohdassa annettuun osoitteeseen. Mikäli asiakasta koskevissa tiedoissa on virhe, voi rekisteröity asiakas esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön 1 kohdassa mainitulle henkilölle.
-.
9.    Rekisterin suojaus Asiakasrekisteriin tallennetut tiedot on suojattu asianmukaisesti sähköisesti ja pääsy on rajoitettu ja valvottu. Asiakasrekisterin käyttöön ovat oikeutettu ainoastaan ne Pirkanmaan erikoislääkäripalvelun työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä testitietoja.

 

TepaTampere logo