VUOSIKALENTERI

27.11.2014

VUOSIKALENTERI

Jokainen asumispalveluyksikkö voi tehdä oman, itselleen sopivan muistilistan.

Listaan voi lisätä omia talokohtaisia juttuja, lääkäreiden toiveita, voi aikatauluttaa yms.

 

Ajatuksena on lähinnä se, että talosta löytyisi jollakin tavalla kirjattuna muistin tueksi, ”mitä, missä, milloin…”

I. www.tepatampere.fi

 

 • Tunnukset, kirjautuminen, perehdytys
 • Osaamisen vahvistaminen, hoitotyön kertaus
 • Osaamisen testaaminen
 • Hoitolinjaukset
 • Tiedottaminen

 

II. HOTKE -tapaamiset n. 4 x vuodessa, HOTKE -koulutukset n. 2 x vuodessa

 

III. Raportointi henkilöstön koulutuksista (esim. Tietoturva ja -suoja, LOVE -lääkehoidon osaaminen ja e-arkisto, Pegasos, RAI, tepatampere, ym.) ja lääkepoikkeamista tulee tehdä puolivuosittain:

 

Helmikuun loppuun mennessä ajalta syyskuu-helmikuu ja

elokuun loppuun mennessä maalis-elokuun ajalta.

 

IV.Pegasos -potilastietojärjestelmä

 • Tunnukset ja niiden voimassaolo (Huom. tunnusten päättäminen työsuhteen päättyessä!)
 • Koulutus, perehdytys , Pegasos -vastaava (Kaupungin järjestämät koulutukset, suositus 1-3/yksikkö, yksikön koosta riippuen -> nämä kouluttavat muut), Extranetin koulutuskalenteri
 • Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus (Lomakkeiden säilytys, voimassaolo)
  • Tietosuoja- tietoturvaverkkokurssit, KanTa – ammattilaisten sivut
 • Kirjautuminen, tunnistautuminen
  • Toimikortti – ammattiala- tai organisaatiokohtainen
  • Ohjeistus
  • Rekisteröintipisteen yhteystiedot
 • Palvelu- ja hoitosuunnitelma, täyttäminen ja merkityksen ymmärtäminen
  • Käsitteet: Pahosu, Hosu, Hoitokertomus, Toimintakykyarvio
 • Kirjaamiskäytännöt, Riskitiedot
  • Rakenteinen kirjaaminen

– Esitiedot, Toimintakyky, Suunnitelma, Väliarvio, Loppuarvio, Etäkontakti – Hoitoneuvottelu & Väliarvio

– Tavoitteet, arviointi

 • Pegasos -tuki, yhteystiedot

V. Kuukausiraportti

 • Ajantasaisuus ja oikeellisuus, asiakkuuden alkaminen, päättyminen, keskeytyminen – merkitys
 • Asiakasmaksutoimiston yhteystiedot

VI. HILMO (Hoitoilmoitusjärjestelmä) vuodessa x 1

 • Tietojen tallentaminen jo asukkaan tulovaiheessa – Suorituspaikan tyyppi, Palveluala, Rekisteritieto

VII. Asukkaan toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi, palvelutarpeen arviointi

 Hoitoneuvottelu

 • Puolivuosittain ja aina asukkaan toimintakyvyn muuttuessa
 • RAI -toimintakykymittari, arviointijärjestelmä Barthelin indeksi, mikäli RAI ei ole käytössä
 • RAI -tunnukset ja niiden voimassaolo
 • Lääkäritunnukset
 • Koulutus
 • Väliarvion teko ja sen ohjeistus
 • Tulosten ja yhteenvetojen hyödyntäminen
 • MNA -testi, MMSE -testi
 • RAI – tuki

 

 VIII. Lääkehuolto

 • LOVE -lääkehoidon osaaminen -tentit sekä näytöt, niistä ilmoittaminen
 • Lääkehoitosuunnitelma
 • Lääkepoikkeamat, HaiPro, yhteenveto ja ilmoittaminen
 • Sähköinen resepti

 

IX. Hammashuolto

 • Uusien asukkaiden ilmoittaminen suuhygienistille
 • Suuhygienistin yhteystiedot

 

X. Hygienia      –   Kotihoidon hygieniahoitajan yhteystiedot

 • Hygieniaohjeistus, tepatampere

 

XI. Kotinäytteenotto

 • Fimlab – näytteenottopäivät, puhelinnumerot

 

XII. Extranet

 • Käyttötuki, tunnukset, kirjautuminen
 • Pegasos- ym. ohjeistus

 

 

XIII. Tiedottaminen

 • HOTKE, www.tepa.tampere.fi, Extranet, s-posti
 • Yhteystietomuutosten ja henkilöstövaihdosten ilmoittaminen

 

XIV. KanTa

 • Ammattilaisten sivut, esitteet, ohjeistus
 • Potilastiedon arkisto, Yhteisrekisteri PSHP, Sähköinen resepti
 • Asiakkaiden info, lupien kirjaaminen potilastietoihin

 

XV. Uusi asukas, asiakkuuden aloittaminen, toimenpiteet

 

 • Muuttopäivä – kun asukas astuu ovesta sisään
 • Tarpeen arviointi, kellottaminen, seuranta – n. 2 vkoa,

yksilökohtaisen avun tarve ja siihen kuluva aika

 • RAI, Barthel, MMSE, MNA
 • Suuhygienistin ajanvaraus
 • Alustava Palvelu- ja hoitosuunnitelma, (Pahosu)
 • Hoitoneuvottelu, kuukauden kuluessa muuttopäivästä, omaisten kutsuminen paikalle
 • Palvelu- ja hoitosuunnitelma sekä sen allekirjoittaminen: Toiveet, tarpeet, tavoitteet, sovitut asiat, työn ja vastuun jaot, tehtävät sekä menetelmät, toimintakykyarvio…
 • Pahosun liitteet: Hoitosuunnitelma (Hosu), HOI-lehdelle kirjattu Hoitoneuvottelu
 • Tuloselvityksen toimittamisesta muistuttaminen
 • Kelan etuuksista muistuttaminen ja mahdollinen avustaminen niiden haussa, lääkärin C-lausunto, tai RAI:n yhteenveto, …

 

XVI. Asukkaan palvelutarpeen muuttuessa, toimenpiteet

XVII. Asukkaan uloskirjaaminen, toimenpiteet

XVIII. Asukkaan palvelujen keskeytyminen, toimenpiteet

XIX. Kuntoutus- ja virkistystoiminnan suunnittelu

 • päivittäin ulos (jos haluaa)
 • kerran viikossa osallistuminen yhteiseen ohjelmaan (jos haluaa)
 • kahdesti viikossa esim. lihaskuntoa ylläpitävää liikuntaa
 • Hoitajien kuntouttava työote! à aikaa asukkaan auttamiseen

 

 • kerran kuukaudessa retki mielenkiintoisiin kohteisiin (hyvin organisoituja!)
 • mahdollisuus ulkoiluun päivittäin
 • kerran viikossa mahdollisuus asioida talon ulkopuolella
 • kahdesti viikossa liikuntaa vaihtelevasti jumpasta luonnossa liikkumiseen à ELÄMYKSIÄ!
 • toive, että kosketus tavalliseen arkeen säilyisi (omien tottumusten huomiointi)

 

 • viihtyisä, kaunis ja virikkeellinen ympäristö
 • mahdollisuus kuunnella mieleistä musiikkia, seurata TV:tä sekä lukea kirjoja ja lehtiä
 • mahdollisuus ulkoiluun sekä retkiin vanhainkodin ulkopuolelle
 • kivaa, ohjattua viriketoimintaa päivittäin (esim. 30–45 min)
 • yksilölliset kuntoutukseen ja hyvinvoinnin ylläpitoon tähtäävät toiminnot tärkeitä (mm. fysioterapia)
 • huomiointi yksilönä!!
 • mahdollisuus toimia voimien ja kykyjen mukaan lepoa unohtamatta

 

 • Ajankohtaislehden lukemista päivittäin ja ajankohtaisista asioista keskustelua
 • liikuntaa / jumppaa vähintään kerran viikossa
 • liikkumisen ylläpitoa voimavarojen mukaan (esim. kävelyttäminen muutaman kerran viikossa)
 • ulkoilua vähintään kerran viikossa
 • Suihku/sauna ainakin 1krt/vko ja kauneudenhoitoa sen jälkeen