Palvelu- ja hoitosuunnitelma (PaHoSu) Palvelu- ja hoitosuunnitelma (PaHoSu) on lakisääteinen (laki potilaan asemasta ja oikeuksista) ja hoitoneuvottelu asiakkaalle tulee järjestää kuukauden kuluessa siitä, kun hän on tullut hoitavaan yksikköön. Neuvottelussa laaditaan yhdessä asiakkaan ja omaisen / läheisen kanssa Palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa on eritelty tarkemmalla tasolla asiakkaalle sovittu palvelukokonaisuus ja yksilölliset hoitolinjat. Tavoitteena on edistää yksilöllistä, toimintakykyä edistävää / ylläpitävää hoito- ja hoivatyötä. Palvelu- ja hoitosuunnitelma kirjataan sähköiseen potilastietojärjestelmään ja päivitetään väliarvioina säännöllisesti 6kk välein tai aiemmin, mikäli toimintakyky/palvelutarve muuttuu. Muutosta (esim. palveluasumisesta tehostettuun palveluasumiseen) suunniteltaessa tehdään ensin väliarvio toimintakyvystä potilastietojärjestelmään.   Väliarvio_PaHoSu-päivitys_ohje_ 1_2022   Päivitetty 18.1.2022

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.