Uusia koronaohjeita

14.01.2022

Koronaohjeet ovat muuttuneet todella tiuhaan viime aikoina, mutta nämä Suojainten käyttö kotihoidossa/asumispalveluysiköissä korona pandemian aikana – ohjeet ovat edelleen voimassa. Päivitetty 20.9.2021, jotka liitteenä.

 

Tre kir.suojainohje Covid-19 pandemian aikana (2) SUOJAINTEN KÄYTTÖ ASUMISPALVELUYKSIKOISSÄ KORONA COVID-19 PANDEMIAN AIKANA (2)

 

Tre kir.suojainohje Covid-19 pandemian aikana (2)

Myös tuo yleinen henkilökunnan ohje suojainten käytöstä 27.5.2021 on edelleen voimassa. Esim. FFP2 maskeja käytetään edelleen vain koronapositiivisten asiakkaiden hoidossa, myös koronanäytteiden ottajat niitä käyttävät.

Taysin infektioyksikkö on päivittänyt korona-ohjeitaan esim. eristyksen kestosta ja näytteiden otosta.

Tässä linkki niihin ohjeisiin: https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/COVID19__Toimintaohje_laakareille(110066)

PSHP:n koronanyrkin ohjeet, jotka päivittyvät tiistaisin, löytyvät täältä https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset

Tässä alla Tampereen kaupungin ohje henkilöstölleen muuttuneista karanteeni- ja eristyskäytännöistä:

Muuttuneiden karanteeni- ja eristyskäytäntöjen vaikutukset kaupungin henkilöstöön

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin uusia linjauksia karanteeni- ja eristämiskäytäntöihin käsiteltiin häiriötilanteiden johtoryhmässä. Pirkanmaalla luovutaan pääsääntöisesti altistuneiden jäljityksestä. Tämä tarkoittaa, että koronavirukselle altistuneita henkilöitä ei enää aseteta karanteeniin.

14.1.2022

Altistuneiden suositellaan toimivan omatoimisesti tartuntariskin vähentämiseksi. Mahdollinen eristysaika lyhenee Pirkanmaalla viiteen vuorokauteen.

Koronavirukselle altistuneet

Koronavirusinfektiolle altistunut oireeton henkilö voi jatkaa työssään. Mikäli etätyön tekeminen ei ole mahdollista, lähityössä voi jatkaa työpaikan korona-ajan hygieniakäytännöt huomioiden. Mikäli työntekijällä ilmenee koronavirusinfektioon sopivia oireita, hänen tulee jäädä kotiin ja välttää ylimääräisiä kontakteja.Oireettomanakin altistuneen tulee välttää vapaa-ajallaan perheen ulkopuolisia kontakteja viikon ajan altistuksen jälkeen.Ohjeet koskevat sellaisenaan kaikkia kaupungin työntekijöitä, mukaan lukien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä.

Työntekijän sairastuminen koronavirusinfektioon sopiviin oireisiin

Koronavirukseen sopiviin oireisiin sairastuneen ei tule mennä työpaikalle lähityöhön. Työpaikalle voi palata oireiden väistyttyä. Mikäli oireet helpottuvat alle viidessä päivässä, lähityötä tekevän työntekijän tulee hakeutua koronavirustestiin tai saada kotitestistä negatiivinen tulos ennen työpaikalle paluuta.Mikäli työntekijä saa positiivisen testituloksen koronaviruksen koti- tai laboratoriotestistä, hän jää esimiehen myöntämälle sairauspoissaololle (essi-koodi 19). Työpaikalle voi palata aikaisintaan viiden päivän jälkeen oireiden alkamisesta, mikäli oireet ovat helpottaneet. Oireiden jatkuessa työntekijä voi olla esimiehen luvalla sairauslomalla yhteensä 9 päivää. Tämän jälkeen sairauspoissaolon jatkamiseksi tarvitaan lääkärintodistus, joka tulee toimittaa esimiehelle.Mikäli työntekijä saa virallisen eristämispäätöksen, lähityöstä poissaolo on aina sen mukainen (essi-koodi 20). Työntekijä toimittaa tällöin esimiehelle eristämispäätöksen, jotta työnantaja voi hakea tartuntatautipäivärahaa.Myös sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden työntekijöiden osalta toimitaan samoilla periaatteilla. Työntekijä ilmoittaa esimiehelleen positiivisesta testituloksesta eikä työntekijälle altistuneita pääsääntöisesti kartoiteta. Mikäli yksikössä on epidemiatilanne tai epäily epidemiatilanteesta, yksikön esimies on yhteydessä Tays:n infektioyksikköön tai tartunnanjäljitykseen karanteeni@pshp.fi toimintaohjeiden saamiseksi.

Lapsen sairastuminen

Mikäli työntekijän sairastunutta lasta ei ole määrätty eristykseen, toimitaan normaalien kvtes:n mukaisten perhevapaakäytäntöjen mukaan. Työntekijän lapsen tai muun samassa taloudessa vakituisesti asuvan alle 12-vuotiaan tai vammaisen lapsen sairastuessa äkillisesti työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan samaa sairautta kohti.Mikäli työntekijä tai tämän alle 16-vuotias lapsi saa tartuntatautilain mukaisen virallisen eristyspäätöksen, josta aiheutuu työstä poissaoloa, eristyspäätös toimitetaan esimiehelle tartuntatautipäivärahan hakemista varten tilapäisen hoitovapaan palkallisen jakson osalta (3 päivää).Tässä tiedotteessa on ajantasaiset työntekijän sairastumista ja työstä poissaoloa koskevat ohjeet koronavirustilanteessa. Taskun koronavirukseen liittyvät varotoimet etätyön ja eristyksen aikana -sivusto on parhaillaan päivityksessä.Koronavirus-sivusto