Uusi turvallisen lääkehoidon opas ilmestynyt!

01.03.2021

Tutustu!

 

 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162847

Uusi, päivitetty Turvallinen lääkehoito-opas on ilmestynyt: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162847. STM:n päivittämä opas selkeyttää mm. lääkehoitosuunnitelmien laatimista.

Oppaaseen liittyen on tulossa Fimean järjestämä webinaari 16.3.2021, lisätietoa täällä https://www.fimea.fi/-/turvallinen-laakehoito-opas-tutuksi-webinaarissa-16.3.2021.

 

Lisäksi jos on mennyt ohi, niin Valvira on viime vuonna päivittänyt sosiaalihuollon omavalvontasuunnitelmalomakkeen. Lomakkeesta voi saada vinkkejä työyksikön nykyiselle suunnitelmalle tai ottaa pohja käyttöön, täydentäen ja muokaten oman yksikön näköiseksi. OVS:sta kannattaa tuolloin myös siivota pois esim. lastensuojelua koskevat asiat (myös jos käyttää Valviran aikaisempaa pohjaa) ja siinä olevien linkkien toimivuus on hyvä varmistaa ja päivittää tarpeen mukaan. Lomake on Valviran sivuilla mm. täällä https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvonta