Työvaateasiaa

09.03.2020

Hyvä esimies!

 

Olethan huomioinut tämän työvaateasian, josta mm. Tampereen ja Oriveden kaupungin hygieniatyöryhmän muistiossa 22.10.2019 lukee näin:

Käytiin läpi työvaateasiaan liittyvä valtioneuvoston asetus 933/2017 ja aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia. Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta 933/2017 edellyttää mm, ettätyöntekijöiden käyttöön annetaan suojavaatetus tai muu erityisvaatetus ja tarpeelliset suojavälineet. Lisäksi biologisilla tekijöillä mahdollisesti kontaminoituneet työvaatteet ja suojavälineet on riisuttava työskentelyalueelta poistuttaessa ja säilytettävä erillään muusta vaatetuksesta.

Toistaiseksi vahva tieteellinen näyttö puuttuu työvaatteiden osuudesta tartuntojen leviämisessä. Työvaatteiden on todettu kontaminoituvan potilastyössä ja mikrobien on todettu säilyvän työvaatteissa hengissä niin kauan, että tartunnat ovat mahdollisia. Omien villatakkien käyttö tai työvaatteiden alta paljastuvat omat vaatteet kuten T-paidat ym. muodostavat tiedostamattoman riskin asiakkaille ja henkilökunnalle. Hygieniatyöryhmä suosittaa, että asiakasturvallisuuden vuoksi henkilöstön pitää noudattaa ohjeita ja esimiesten pitää edellyttää henkilöstöltä asiallista pukeutumista.

Keskusteltiin myös ostopalvelutuottajien henkilökunnan työvaatteista. Hygieniatyöryhmä suosittelee, että fyysisessä hoitotyössä tulee olla työvaatteet.

 

Hygieniatyöryhmän muistiossa 1/2020 :

Lauri Seinelä selvitti kyselyn avulla ikäihmisten ostopalveluyksiköiden työvaatekäytäntöjä. Katsottiin kyselyn tulokset. Hygieniatyöryhmä suosittelee, että fyysisessä hoitotyössä tulee käyttää työvaatteita, myös psykososiaalisen tuen palvelujen yksiköissä. Lisäksi työvaatteet tulee pestä työpaikalla tai lähettää pesulaan työntekijöiden ja asiakkaiden infektioriskien vuoksi.

 

Nyt olisi hyvä aika tarkentaa työntekijöille työavaatteiden käyttöä. Mikäli käytetään omia vaatteita työvaatteina, ne tulee vaihtaa toisiin omiin vaatteisin työhön tullessa ja lähtiessä.

Muistetaan tarvittavien suojainten käyttö ja hyvä käsihygienia. Näin vältetään kaikkien mikrobien leviämistä,  myös kotoa työpaikalle ja takaisin.