Henkilökunnan kirurgisen suu-nenäsuojuksen (tyyppi II) käyttö Tampereen ja Oriveden sote- palveluissa COVID-19-pandemian aikana

18.05.2021

Pirkanmaalla toimitaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin linjausten mukaisesti. Hengitystievirukset tarttuvat kosketuksen kautta (käsihygienia) ja hengitysteistä tulevien pisaroiden välityksellä. Aerosolia aiheuttavissa toimenpiteissä esim. liman imeminen hengitysteistä, elvytys tai intubaatio, voi tapahtua tartunta myös aerosolista, jolloin käytetään FFP2-/FFP3- venttiilitöntä hengityksensuojainta.

OHJE

Henkilökunnan kirurgisen suu-nenäsuojuksen (tyyppi II) käyttö Tampereen ja Oriveden sote- palveluissa COVID-19-pandemian aikana

Tällä ohjeella pyritään ehkäisemään paitsi asiakkaiden ja henkilöstön välisiä myös henkilöstön sisällä tapahtuvia tartuntoja.

Ohje koskee soten kaikkia työntekijöitä sekä soten kaikkia yksiköissä työskenteleviä ja ulkopuolelta tulevia muita työntekijöitä, yhteistyökumppaneita ja tukipalveluyksiköiden työntekijöitä kaikissa tilanteissa. Yksikkö antaa ulkopuolelta tulevalle työntekijälle kirurgisen suu-nenäsuojuksen (Tyyppi II), mikäli hänellä ei sitä ole. Ikäihmisten asumispalveluita, kotihoitoa, päivä- ja palvelukeskuksia, mielenterveys- ja päihde- sekä vammaispalveluiden asumisyksiköitä koskevat heille kohdennetut ohjeet suojainten käytöstä.

Toimintaohje

Soten yksiköissä ja asiakaskäynneillä työskentelevät käyttävät kirurgista suu-nenäsuojusta (Tyyppi II).

Koska ruokailun aikana kirurgista suu-nenäsuojusta (Tyyppi II) ei pysty käyttämään, työntekijöiden on huolehdittava kahden metrin turvavälien toteutumisesta. Ruokailut porrastetaan niin, että mahdollisimman vähän työntekijöitä on ilman kirurgista suu-nenäsuojusta (Tyyppi II) yhtä aikaa samassa tilassa. Ilman kirurgista suu-nenäsuojusta ollaan vain se aika mikä kuluu syömiseen, noin 15 min. Suojus riisutaan vasta kun aletaan syömään ja välittömästi ruokailun loputtua puetaan uusi puhdas kirurginen suu-nenäsuojus (Tyyppi II). Yksikössä esimies määrittelee kuinka monta työntekijää voi samanaikaisesti olla samassa tilassa, jotta turvavälit voidaan pitää. Ruokailuajat porrastetaan siten, ettei määrä ylity. Mikäli mahdollista, ruokaillaan aina samoissa ryhmissä, jotta kontaktien määrä pysyy mahdollisimman pienenä.

Kirurgista suu-nenäsuojusta (Tyyppi II) käytetään ruokalaan mennessä ja sieltä palatessa. Suositeltavaa on

riisua kirurginen suu-nenäsuojus (Tyyppi II) vasta ruokalinjaston ja ruoan ostamisen jälkeen pöydässä. Puhdas

kirurginen suu-nenäsuojus (Tyyppi II) puetaan ruokalasta poistuttaessa.

Kirurgisen suu-nenäsuojuksen (Tyyppi II) sijaan joissakin tilanteissa voi olla perusteltua käyttää myös monikäyttöistä koko kasvot peittävää visiiriä. Tällaisia ovat esimerkiksi työntekijän tunnistamista vaativat asiakastilanteet, pedagogiset perusteet tai lääketieteelliset syyt. Yksiköt antavat tarvittaessa omat tarkemmat ohjeistuksensa maskien käytöstä. Esimiehen kanssa on sovittava erikseen visiirin käytöstä. Visiiriä käytettäessä on huomioitava, että se ei suojaa asiakasta työntekijästä lähtöisin olevilta pisaroilta yhtä hyvin kuin kirurginen suu-nenäsuojus (Tyyppi II). Visiiri on alapuolelta avoin, joten se ei sovellu tilanteisiin, joissa työntekijä on erittäin lähellä asiakasta tai asiakkaan yläpuolella. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi vuoteessa tai paareilla olevan asiakkaan hoito ja tutkiminen.

Kirurgista suu-nenäsuojusta (Tyyppi II) tai visiiriä ei tarvitse käyttää työskenneltäessä yksin omassa huoneessa.

 

Kirurgisen suu-nenäsuojuksen (Tyyppi II) käyttö:

 • Voit käyttää samaa suojusta, kunnes se kostuu, likaantuu tai joudut jostain muusta syystä poistamaan sen kasvoilta (esim. tauolle mennessä).
 • Älä koskettele suojusta käytön aikana. Älä laske suojusta rinnuksille, leuan alle tai nosta otsalle. Suojuksen tulee olla kasvoilla paikallaan koskematta koko käyttöajan. Jos koskettelet sitä, vaihda se.
 • Kirurginen suu-nenäsuojus tulee vaihtaa puhtaaseen myös ennen aseptiikkaa vaativia toimenpiteitä sekä pisaravarotoimin ja/tai kosketusvarotoimin hoidettavan asiakkaan hoitamisen jälkeen.

• Kirurgisten suu- nenäsuojusten kuljettaminen taskussa ei ole suositeltavaa, koska ne likaantuvat helposti. Mikäli kuljetat mukanasi puhdasta kirurgista suu-nenäsuojusta myöhempää käyttöä varten, se pitää pakata desinfioiduin käsin puhtaaseen muovipussiin ennen taskuun tai laukkuun laittamista.

Kirurgisen suu-nenäsuojuksen (Tyyppi II) pukeminen ja riisuminen:
Pukeminen: desinfioi kädet ja pue kirurginen suu-nenäsuojus oikein päin. Useimmissa malleissa, kun kovike on nenän päällä, niin ulkopuolella olevat laskokset ovat alaspäin. Asettele se huolellisesti kasvoille, koska et voi korjailla asentoa myöhemmin. Älä koske suojuksen keskiosaan. Lopuksi desinfioi kädet.
Riisuminen: Desinfioi kädet ja poista suojus koskemalla vain kiinnitysnauhoihin tai kumilenkkeihin. Älä koske suojainosaan. Laita se suoraan jätteisiin. Lopuksi desinfioi kädet.

Suu-nenäsuojuksen pukeminen ja riisuminen-video (2 min) https://youtu.be/zFfEC0SO__w Visiirin käyttö:

 • Voit käyttää visiiriä yhtäjaksoisesti taukoon saakka, jos et koskettele sitä käytön aikana.
 • Riisu ja desinfioi visiiri käytön aikana, jos se likaantuu.
 • Visiirin tulee olla paikallaan koskematta koko käyttöajan.
 • Mikäli visiirissä on pehmusteosia tai se on muuten hankalasti puhdistettavissa, käytä sitä henkilökohtaisena suojaimena.
 • Visiiri tulee desinfioida ennen aseptiikkaa vaativia toimenpiteitä sekä pisaravarotoimin ja/tai kosketusvarotoimin hoidettavan asiakkaan hoitamisen jälkeen.

Visiirin pukeminen ja riisuminen:
Pukeminen: desinfioi kädet ja asettele puhdas visiiri paikalleen huolellisesti. Lopuksi desinfioi kädet.

Riisuminen:

 • Desinfioi kädet, pue suojakäsineet ja ota desinfektiopyyhe toiseen käteen.
 • Riisu visiiri ja pyyhi visiiri desinfektiopyyhkeellä (esim. Apowipe) tai käytä pyyhkimiseendesinfektioaineliuosta (esim. Erisan Oxy+ 2% tai Easydes) ja kertakäyttöistä pyyhettä. Jos visiiri jää

  sameaksi, kuivaa se kertakäyttöpyyhkeellä tai tarvittaessa huuhtele vedellä ja kuivaa.

 • Aseta desinfioitu visiiri puhtaalle tasolle (tason voi tarvittaessa desinfioida samaa desinfektiopyyhettä käyttäen) tai suoraan puhtaaseen muovipussiin. Säilytä desinfioitu visiiri niin, että se pysyy puhtaana.Voit kuljettaa desinfioitua visiiriäsi puhtaassa muovipussissa työpisteestä toiseen.
 • Visiiriä voidaan käyttää uudelleen niin monta kertaa, kun se pysyy toimintakuntoisena.

Muita suojaimia käytetään asiakkaan varotoimiluokan mukaisesti esim. MRSA-kantajan kohdalla

noudatetaan kosketusvarotoimia ohjeiden mukaisesti.
Jos epäillään COVID-19-infektiota, noudatetaan erillisiä hoito- ja suojainohjeita