Tuulettimien käyttö aspassa

31.05.2022

Tuulettimista saa helpotusta, jos sisäilma on alle 35 astetta. Koska tuuletin ei viilennä ilmaa, niin tätä lämpimämmässä siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä.

Liian lämpimässä tuuletin lisää kehon lämpökuormaa. Tuuletin myös haihduttaa iholta nestettä, joten sitä ei tule sijoittaa aivan potilaan viereen tai puhaltamaan suoraan iholle.

Ohjeita helteen terveyshaittojen ehkäisyyn hoitolaitoksissa korona-aikana

·  Potilaiden tai asukkaiden eristys- ja karanteenitilanteissa huolehtikaa, ettei huoneilman lämpötila nouse tukalan kuumaksi.

·  Välttäkää tuulettimen käyttöä yleisissä tiloissa, joissa oleskelee useita ihmisiä. Erityisesti tuulettimen käyttöä tulee välttää ahtaassa tilassa jossa on heikko ilmanvaihto.

·  Jos tuuletinta käytetään, tehostakaa tilan ilmanvaihtoa mahdollisuuksien mukaan. Tuuletin tulee asettaa niin, ettei se puhalla ilmaa suoraan henkilöltä toisen luo.

·  Jäähdyttävien ilmastointijärjestelmien ja -laitteiden käyttö on koronaviruksen leviämisen kannalta turvallista, mikäli laitetta huolletaan ja puhdistetaan käyttöohjeiden mukaisesti.

·  Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi käytettävien henkilökohtaisten suojainten käyttö voi lisätä terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijöiden riskiä kuumuudesta aiheutuville terveyshaitoille. Kuumassa työskentelystä ja sen haitoilta suojautumisesta löytyy lisätietoa Työterveyslaitoksen sivuilta.

Helteen terveyshaittojen torjunta hoitolaitoksissa – THL

Helteen vaikutukset ja varautuminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaaloissa (julkari.fi)

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asumisterveysasetuksessa (545/2015) huoneilman lämpötilaa koskevat toimenpiderajat. Lämmityskauden ulkopuolella lämpötilan yläraja on asunnoissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa 32 astetta ja palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja vastaavissa tiloissa 30 astetta.

Yksikön epidemiatilanteessa tuulettimen käyttö ei ole suositeltavaa, koska ilmavirta kierrättää mikrobeja ( korona yms.).