Toimintaohje asukkaiden ja läheisten tapaamisten järjestämiseksi asumispalveluyksiköissä COVID-19 koronaviruspandemian aikana

Päivitetty 24.6.2020

STM:n linjauksen mukaan vierailuja asumispalveluyksiköissä voidaan sallia edellyttäen, että niitä voidaan turvallisesti toteuttaa. Tämä on tärkeää asukkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn säilymisen kannalta. Viime kädessä vierailujen sallimisesta päättää yksikön johtaja.

Vierailut toteutetaan mieluiten erikseen osoitetuissa tiloissa. Tällaisia voivat olla suojatut tapaamispaikat tai -huoneet, joissa tartuntavaara voidaan minimoida etäisyyksiä, suojaimia ja rakenteita (esim. pleksisuoja) käyttämällä. Tällainen voi olla tapaamisiin varattu huone, johon vieraat tulevat suoraan ulkoa tai liikkumalla korkeintaan lyhyen matkan verran yksikön sisätiloissa. STM:n ehdotuksen mukaan erillisen tapaamismoduulin järjestäminen yksikön tiloihin voi olla vaihtoehto. Läheisten tapaaminen voi säätilanteen salliessa olla helpointa järjestää ulkotiloissa. Mahdollisia ulkotiloja ovat esim. yksikön pihatilat, terassit, parvekkeet, tapaamisteltat. Myös kävelyretket ovat mahdollisia, jos asukkaan kunto sen sallii. Kasvosuojalla varustautunut läheinen voi työntää asukasta pyörätuolissa (vaikka etäisyys jääkin silloin alle kahden metrin). Tapaamisten on syytä pääsääntöisesti olla avustajien valvomia. Mikäli ulkoilu tai asukkaan tuominen erikseen järjestettyyn tapaamispaikkaan on vaikeaa, voidaan sallia tapaaminen asukkaan huoneessa, jolloin vierailijoiden tulee käyttää suu-nenäsuojainta.

Tapaamiseen osallistuvien läheisten määrä tulee olla pieni. Suositeltavaa on rajata läheisten määrä kahteen. Tästä voidaan harkinnan mukaan poiketa, jos tapaamiseen varattu tila sen sallii ja on muu syy useamman läheisen läsnäoloon (esimerkiksi kaukaa tulevat läheiset). Tapaamisista tulee sopia etukäteen. Ulkomailta paluun jälkeen ensimmäisen 14 vuorokauden kuluessa paluusta vierailut eivät ole sallittuja.

Tapaaminen ulkona:

 • läheisten tulee olla terveitä (ei saa olla hengitystieinfektio-oireita)
 • avustaja on pääsääntöisesti asukkaan mukana tapaamisessa
 • tapaamisen ajan noudatetaan pääsääntöisesti turvaetäisyyttä
 • läheiset pesevät ja tarvittaessa desinfioivat kätensä huolellisesti ennen tapaamiseen tuloa
 • avustajalla tulee olla mukanaan käsihuuhdetta käsien tarvittavaan desinfiointiin
 • avustaja käyttää suu-nenäsuojainta (kasvosuoja), joka laitetaan yksikössä ennen lähtöä
 • läheiset käyttävät kasvosuojaa tai kankaista huivia, mukaan varataan kasvosuojia
 • yksikköön palatessa asukas ja hoitaja desinfioivat kädet käsihuuhteella

Tapaaminen sisätiloissa:

 • läheisten tulee olla terveitä (ei saa olla hengitystieinfektio-oireita)
 • avustaja on asukkaan mukana tapaamisessa
 • tapaamisen ajan noudatetaan pääsääntöisesti turvaetäisyyttä
 • läheiset pesevät ja tarvittaessa desinfioivat kätensä huolellisesti ennen tapaamiseen tuloa
 • avustaja opastaa käsihuuhteen käytön kaikille tapaamisessa mukana oleville
 • avustaja käyttää kasvosuojaa, joka laitetaan yksikössä ennen tapaamistilannetta
 • läheiset käyttävät kasvosuojaa
 • kasvosuojan käytön sijasta voidaan erikseen järjestetyssä tapaamistilassa käyttää vierailijoiden ja asukkaan väliin laitettavaa pleksisuojaa  tms.

Sisätiloissa olevan tapaamispaikan puhtaudesta huolehtiminen:

 • tapaamisen jälkeen kosketuspinnat ja mahdollinen pleksi pyyhitään käytössä olevalla pintadesinfektioaineella tai desinfektiopyyhkeellä