Toimikorttiasiaa

15.08.2014

 

Terveydenhuollon varmennekortteja on kahdenlaisia: ammattikortteja (ammattitiedot Valviran JulkiTerhikin rekisterissä) ja henkilöstö- eli organisaatiokortteja (esim. vastaanottovirkailijat, sosiaaliohjaajat, toimistosihteerit jne – työntekijät, jotka käsittelevät potilastietoja mutta heillä ei ole terveydenhuollon ammattitutkintoa). Molemmat kortit ovat aina viisi vuotta voimassa myöntämispäivästä alkaen. Ammattikortti on henkilökohtainen. Sitä ei saa luovuttaa työnantajalle työsuhteen päätyttyä. Henkilöstö- eli organisaatiokortti sen sijaan on työnantajan omaisuutta. Näiden hankkimista varten yritys tai yhteisö, joiden palveluksessa työntekijät ovat, tekee Väestörekisterikeskuksen ja paikallisen rekisteröintipisteen kanssa valtuutussopimuksen. Kortin voimassaolo päättyy työsuhteen päättyessä. Tällöin henkilöstökortti palautetaan työnantajalle.

Yrityksen, Väestörekisterinkeskuksen ja rekisteröintipisteen kanssa tehdään sn. kolmikanta- eli valtutuutussopimus, jolla valtuutetaan rekisteröintipiste tilaamaan kortit annetun palvelusuhdetodistusluettelon perusteella. Väestörekisterikeskus laatii järjestelmään yrityksen tiedoilla korttipohjan, joihin painetaan kunkin henkilön nimi sekä työtehtävä.