TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASUKKAAN TOIMINTAKYKY JA ELÄMÄNLAATU

03.05.2015

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASUKKAAN TOIMINTAKYKY JA ELÄMÄNLAATU

Tehostetun palveluasumisen asukkaat ovat pääsääntöisesti iäkkäitä henkilöitä, joiden toimintakyky on laskenut sairauksien johdosta. Hauras terveydentila aiheuttaa runsaan avuntarpeen päivittäisissä toimissa ja toisaalta vähäisen kyvyn itsenäiseen toimintaan.

Seurattuani viimeisten vuosien ajan viikoittain tpa:n asukkaiden sairaalahoidon syitä huomion kiinnittää kaatumisen aiheuttamien vammojen, kuten lonkkamurtumien, yleisyys. Tästä syystä mietin alkuun lonkkamurtumien estoon tähtäävää projektia. Tämä vaatisi oikeastaan ”kaatumisen eston-projektin”, sillä kaatumisen esto vähentää lonkkamurtuman todennäköisyyttä. Julkisuudessa on käyty keskustelua samanaikaisesti hoivakoti kuntoon ohjelman herättämänä toimintakykyisen ja laadukkaan vanhuuden turvaamisesta. Siksipä päädyin ehdottamaan viimeisessä HOTKE:ssa seuraavaa: käynnistämme yhdessä toimintakykyä ja elämänlaatua edistävän kehitystyön. Mistään uudesta ideasta ei ole kyse monenkaan teidän kodin kohdalla, lähes kaikilla on omat tapansa näiden tavoitteiden toteuttamiseen. Vaikka pärjäämme monien mittareiden mukaan varsin hyvin jo nyt, parantaa voi silti aina.

Sovimme HOTKEssa seuraavat kotitehtävät:

  1. Kuvaa nykytila asukkaiden toimintakykyä ja elämänlaatua parantavien toimien suhteen. Kuvattavia asioita voivat olla mm. Vuodepotilaiden määrä, päivittäinen, viikoittainen ja kuukausittainen toiminta. Kuvata voi myös, mitä tapahtuu yhtenä tavanomaisena aamuna: kuinka moni on ylhäällä, onko ainoa virike auki oleva tv , jne
  2. Valitkaa kodistanne henkilökunnasta ja asukkaista henkilö/ henkilöt, jotka ovat halukkaita osallistumaan syksyllä muutamaan tapaamiseen aiheen tiimoilta.
  3. Pohtikaa sekä henkilökunnan että asukkaiden kanssa, mitä pitäisi mielestänne tehdä näiden päämäärien saavuttamiseksi.

 

Jatkamme näistä lähtökohdista syyskuussa. Valmiiksi ulkoa määrättyä sisältöä ei ole, sen luotte te asukkaittenne kanssa.

 

Tapaamisiin syyskuussa, sitä ennen lämmintä kesää

T

Lauri Seinelä