TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN JA KOTISAIRAALA

01.12.2014

Kotisairaala mahdollistaa akuuttia erikoissairaanhoitoa vaativien potilaiden hoitamisen heidän kotonaan. Palveluasuminen luetaan tässä yhteydessä kodiksi. Hoitoaika kotisairaalassa vaihtelee muutamasta päivästä 3-4 viikkoon. Kotisairaalatoiminnassa työskentelee erikoissairaanhoidon henkilökunta. Kotisairaalan potilaaksi pääsee kotisairaalan lääkärin harkinnan mukaan. Myös hoitava geriatri voi ehdottaa suoraan hoidon järjestämistä asukkaan kotona tapahtuvaksi, päätöksen tekee kuitenkin kotisairaalan lääkäri. Yleensä tehostetun palveluasumisen asukkaiden hoidosta vastaa kuitenkin hoitava geriatri alla olevan ohjeen mukaisesti.

Mikäli tehostetussa palveluasumisessa tarvitaan päivystyksellisesti tamperelaisen asukkaan hyvän hoidon takaamiseksi i.v. /i.m antibiootteja, nestehoitoa, akuutin tukoksen hoitoon käytettävää pienimolekulaaristä hepariinia tai verikokeita, ja näitä ei saada järjestettyä normaalin käytännön mukaan riittävän nopeasti, voi hoitaja soittaa kotisairaalan päivystävälle hoitajalle puh nro 050- 5945937 , konsultoituaan ensin hoitavaa geriatria. Hoitava geriatri antaa hoito-ohjeet tarvittavista lääkkeistä ja laboratoriokokeista ja kirjaa ne tarkasti Pegasokseen. Tehostetussa palveluasumisessa kodin vuorossa oleva vastaava hoitaja soittaa kotisairaalan päivystävälle hoitajalle ja kertoo tarpeen olevan tehostetun palveluasumisen yksiköstä, vastuugeriatrin nimen ja hänen antamat ohjeet. Kotisairaala toimittaa lääkkeet ja ottaa tarvittavat kokeet aikatalunsa mahdollistamassa ajassa. Hoitovastuu on omalla geriatrilla.

Mikäli päivystyaikana soitetaan Acutaan, voi hoitaja informoida Acutan lääkäriä vastaavasta mahdollisuudesta yhteistyöhön kotisairaalan kanssa. Tällöin Acutan lääkäri voi antaa vastaavat ohjeet ja hoitaja toimia edellä kerrotulla tavalla. Tällöin hoitovastuu on Acutan lääkärillä ensimmäiseen arkipäivään asti, jolloin tilanteesta informoidaan hoitavaa geriatria ja hän ottaa hoitovastuun. Acutaan tapahtuvia soittoja kuitenkin pyritään välttämään ja ennakoimaan tilanteet etukäteen, aina kun se on mahdollista.

Kotisairaalan henkilökunta voi myös auttaa tilanteensa mukaan sellaisissa tapauksissa, joissa kodin henkilökunta ei onnistu tai osaa tehdä akuuttia sairaanhoidollista toimenpidettä, kuten esimerkiksi katerin vaihtoa. Pääsääntöisesti nämä hoidetaan virka-aikana oman henkilökunnan toimesta, mutta valikoiduissa yksittäisissä tapauksissa apua voi pyytää myös heiltä. Päivystykseen ei näitä asukkaita pidä lähettää ennen konsultaatiota.

 

Edellä olevalla ohjeella pyritään siihen, että tarvittava hyvä hoito tuodaan potilaan luokse eikä potilas joudu tarpeettomasti siirtymään hoitoa saadakseen.

Tampereella 9.5.2014

Ylilääkäri Lauri Seinelä                                                      Osastonlääkäri Lea Aalto

IKI, asumispalvelut, Tampere                                       Kotisairaala