Sosiaalityöntekijöiden aluejako on muuttunut.

14.02.2020

 

 

Sosiaalityöntekijät vastaavat postinumeroiden perusteella määräytyvän aluejaon mukaisesti ikäihmisten asumispalveluyksiköissä asuvien asiakkaiden asiakasmaksujen alennuspäätösten tekemisestä, ja muutenkin sosiaalityöntekijät ovat käytettävissä, jos asiakkaat, omaiset ja talojen henkilökunta tarvitsevat neuvontaa sosiaalityön alaan liittyvissä kysymyksissä.

 

Aluejako

Gerontologinen sosiaalityö yhteystiedot 2020