Rekisteriseloste

1.    Rekisterinpitäjä Yrityksen nimi: Pirkanmaan erikoislääkäripalvelu Oy

Y-tunnus: 0772475-7

2.    Yhteyshenkilö Lauri Seinelä

Finnentie 8, 33620 Kangasala

3.    Rekisterin nimi tepatampere
4.    Tietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:ään. Henkilötietoja käytetään ainoastaan testeihin kirjautumiseen.
5.    Rekisterin tietosisältö Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: yhteystiedot (nimi, , sähköpostiosoitteet), rekisteröitymistiedot (käyttäjätunnus, salasana).
6.   Säännönmukaiset tietolähteet Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tämän rekisteröityessä käyttäjäksi. Saattamalla rekisteröitymisen loppuun asiakas hyväksyy tietojensa käytön tämän rekisteriselosteen 4 kohdan mukaisessa tarkoituksessa.
7.   Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tepatampereen asiakasrekisteriin kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.
8.    Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuna 1 kohdassa annettuun osoitteeseen. Mikäli asiakasta koskevissa tiedoissa on virhe, voi rekisteröity asiakas esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön 1 kohdassa mainitulle henkilölle.
-.
9.    Rekisterin suojaus Asiakasrekisteriin tallennetut tiedot on suojattu asianmukaisesti sähköisesti ja pääsy on rajoitettu ja valvottu. Asiakasrekisterin käyttöön ovat oikeutettu ainoastaan ne Pirkanmaan erikoislääkäripalvelun työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä testitietoja.