RAI:ta käyttäville yksiköille

29.02.2016

Viime aikoina on julkisuudessa ollut esillä antipsykoottien käyttö potilailla, joilla ei ole psykoosioireita. Tähän onkin syytä kiinnittää huomiota kuten olemme jo vuosia tehneet. Julkisuudessa olevat tiedot ovat peräisin yleensä Resident Assessment Instrument (RAI) tietokannasta. RAI mittaristossa käytettävä Minimum Data Set (MDS) kyselyssä tämä tieto tulee seuraavista kohdista:

yksi tai useampi psykoottisen diagnoosi tai oire (  MDS kohta I3=F20.0-20.9 Skitosfrenia, F22.0-22.9 pitkäaikainen harhaluuloisuushäiriö, F23.0-23.9 akuutit ja ohimenevät psykoottiset häiriöt, F24.0 indusoitunut harhaluuloisuus, F25.0-25.9 skitsoaffektiiviset häiriöt,F28 muu ei-elimellinen häiriö, F29 määirttämätön ei- elimellinen häiriö , Touretten syndrooma (I3=F95.2), Huntingtonin tauti (I3=G10) ja MDS (J1i=1)   aistiharhaisuus

Tähän listaan EI siis kuulu:  MDS E 4 B kohdan b (karkea,uhkaava kielenkäyttö) c (fyysinen pahoinpitely), d sosiaalisesti sopimaton/häritsevä käyttäytyminen tai e( kielteinen suhtautuminen hoitoon) kohta. Ne ovat kuitenkin meidän usein psykoottisiksi oireiksi tulkitsemia silloin, kuin lääkkeettömät hoitokeinot eivät riitä.

Tämä on syytä muistaa tulosten tulkinnassa, mutta myös erityisesti mds tietoja täytettäessä.