POTILASTIETOJEN KATSOMINEN PEGASOKSESTA SAIRAALASSA OLEVALTA ASUKKAALTA

01.06.2015

POTILASTIETOJEN KATSOMINEN PEGASOKSESTA SAIRAALASSA OLEVALTA ASUKKAALTA

Asukkaan potilastietoja käsitellään vain silloin, kun hoitosuhde on voimassa tai sen välittömässä läheisyydessä. Näin on esimerkiksi sairaalahoidossa olevalla asukkaalla, kun hoitosuhteen jälkeen pitää vielä vastata hoitoon liittyen kysymyksiin, joihin vastauksia katsotaan potilastiedoista. Tietojen katselu on muualla olevalle asukkaalle rajattu ainoastaan hoitavalle lääkärille tai kodin sairaanhoitajalle. Ainoastaan siinä tapauksessa, että sairaanhoitajaa ei ole saatavissa vaaditussa ajassa, voi muu henkilökunnan jäsen katsoa tietoa. Sairauskertomukseen on tällöin  aina syytä tehdä merkintä, miksi  tietoja on katsottu, jotta jälkikäteen potilastietojen käytön laillisuus voidaan todeta.