PEGASOS- POTILASTIETOJÄRJESTELMÄÄN LIITTYVIÄ HUOMIOITAVIA ASIOITA VUODENVAIHTEESSA 2019/2020

09.12.2019

PEGASOS- POTILASTIETOJÄRJESTELMÄÄN LIITTYVIÄ HUOMIOITAVIA ASIOITA VUODENVAIHTEESSA 2019/2020

Toimikorttikirjautuminen:

Pegasos-järjestelmään kirjautumisessa tulee kaikkien ensisijaisesti käyttää toimikorttia. Esimiesten tulee huolehtia, että myös vähintään 1 kk sijaisuuksissa työntekijä kirjautuu Pegasokseen toimikortilla. Jos työntekijällä ei ole ammattikorttia, tulee esimiehen hakea hänelle organisaatiokortti.

Käyttöoikeuksista ja -tunnuksista

Työntekijät käyttävät Pegasosta ainoastaan omilla, henkilökohtaisilla tunnuksillaan. Jokainen on vastuussa tunnuksiensa käytöstä henkilökohtaisesti eikä tunnuksia saa antaa kenenkään toisen käyttöön.

Esimiesten tulee huolehtia ajan tasalle työntekijöidensä käyttöoikeudet Pegasos- järjestelmään. Erityisesti vuodenvaihteen yli jatkaville sijaisille oikeudet on jatkettava, jotta työntekijän oikeudet eivät pääty vuoden vaihtuessa 31.12.19.

Myös ostopalveluyksiköiden esimiesten tulee tarkistaa työntekijöidensä Pegasosoikeuksien jatkot. Terveydenhuollon sovelluspalvelut ei lähetä listoja ostopalveluyksiköiden työntekijöistä. Esimiesten tulee huolehtia ennen sopimuskauden päättymistä tai sijaisuuden jatkumisesta pyyntö käyttöoikeuksien jatkosta Terveydenhuollon sovelluspalveluihin. Liitteessä excell tiedosto, millä ostopalveluyksiköt voivat lähettää tiedot työntekijöiden Pegasostunnusten jatkoista Terveydenhuollon sovelluspalveluihin.

Pegasos-käyttöoikeuksien poistaminen

Mikäli työntekijän työsuhde päättyy tai työntekijän poissaolo kestää vähintään kolme kuukautta, on esimiehen huolehdittava, että työntekijän käyttöoikeudet Pegasokseen päätetään (virkavapaa, vuorotteluvapaa, äitiysloma jne.). Oikeuksien asianmukaisesta päättämisestä vastaa ensisijaisesti ko. yksikön esimies/Pegasos-käyttöoikeuksien ylläpitäjä.

Opiskelijoiden Pegasostunnukset

Opiskelijatunnuksille pitää muistaa lisätä ohjaajatieto. Mikäli sama opiskelijatunnus otetaan käyttöön toisessa yksikössä, pitää aina tarkistaa ohjaajatieto ja vaihtaa se oikeaksi. Kun opiskelija lopettaa yksikössä, esimiehen/yksikön käyttäjätunnusten hallinnoijan tulee poistaa tunnus käytöstä.

Tilastomerkinnät ja palkkiot vuodelle 2019

Käyntien tilastotiedot tulee olla tallennettuna Pegasos-järjestelmään viimeistään 2.1.2020. Lääkäreiden palkkiotietojen siirtoajo tehdään 3.1.2020.
Terveydenhuollon hoitoilmoitukset (HILMO) on tehtävä valmiiksi 3.2.2020 mennessä. Sosiaalihuollon hoitoilmoitukset on tehtävä valmiiksi 3.2.2020 mennessä.

Hoitotakuun poiminta-ajot

THL:lle toimitettaviin hoitotakuupoimintoihin on aineisto oltava valmiina viimeistään 4.1.2020 mennessä. ”Jonovarausten poisto” Pegasoksessa tehdään, kuten tähänkin asti. Tämä koskee vain niitä yksiköitä, joihin asiakkaat tulevat hoitoon hoitolähetteellä.

Vuodenvaihteen asiakas/potilaslaskenta

THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) potilaslaskenta sairaaloissa ja laitoksissa tehdään kuten edellisinäkin vuosina 31.12.2019 klo 24.00 olevan potilastilanteen mukaan. Ks. tarvittaessa ohje Taskun Terveydenhuollon sovelluspalvelut sivuston ohjeista (Hoitoilmoitus HILMO)

Käyttöohjeen kopiointi ja luovuttaminen on sallittu vain Konsernihallinnon Tietohallintoyksikön luvalla. Oikeudet muutoksiin pidätetään, muutokset mahdollisia.

Terveydenhuollon sovelluspalvelut

Asiakkaan haku Pegasoksessa

Asiakashaku Pegasoksessa tehdään aina henkilötunnuksella. Nimellä hakua tulee välttää.

Pegasos- istuntojen sulkeminen

Jokaisen työpäivän päätteeksi avoimet Pegasos- istunnot tulee aina sulkea. Toimikortin poistaminen kortinlukijasta ja työaseman lukitseminen ei riitä.

SPAT- koodit

Pegasokseen ei ole tulossa muutoksia SPAT koodeihin vuoden vaihteessa. Ohjelmantoimittajalla on suunnitteilla muutos SPAT koodien kirjaamiseen, mutta aikataulu on vielä avoin.
THL ottaa edelleen vastaan SPAT- koodeja, vaikka ne on valtakunnallisesti jo yhdistetty osaksi THL- toimenpideluokitusta.

AluePegasos

Vuoden 2020 yhteisen Alue-Pegasoksen käyttö laajenee muihin Pirkanmaan Pegasos-kuntiin. Liittymisaikataulu:

  • ·  Valkeakoski 4.5.2020
  • ·  Akaa 1.9.2020
  • ·  Lempäälä 1.10.2020
  • ·  Sastamala 2.11.2020
  • ·  Ylöjärvi 2.11.2020

    Liittymisten myötä Pegasoksen väestöpohja laajenee ja on entistä tärkeämpää hakea asiakkaat aina henkilötunnuksella. Ensimmäinen laajennus on tulossa jo helmikuussa.

    Tampereella Pegasoksen käyttö jatkuu ennallaan. Pegasokseen on kuitenkin tulossa, ja osittain jo tullutkin, projektissa sovittuja muutoksia toiminnan harmonisoimiseksi kuntien välillä. Muutokset Tampereella hoidetaan normaalien Pegasos-kehitysryhmien kautta osana yleistä Pegasoksen kehitystä. Hiljattain tehtiin mm. muutoksia näkymien esivalittuihin otsikoihin ja vuodenvaihteessa muutetaan luovutusten kirjaamista, mistä tulossa erillinen ohjeistus.