PEGASOS-JÄRJESTELMÄÄN LIITTYVIÄ HUOMIOITAVIA ASIOITA VUODENVAIHTEESSA 2017/2018

11.12.2017

Pegasostuki

1 (2) 8.12.2017

PEGASOS-JÄRJESTELMÄÄN LIITTYVIÄ HUOMIOITAVIA ASIOITA VUODENVAIHTEESSA 2017/2018

Toimikorttikirjautuminen:

Pegasos-järjestelmään kirjautumisessa tulee kaikkien ensisijaisesti käyttää toimikorttia! Toimikorttikirjautumista on käytettävä aina, jos käyttäjä kirjaa Pegasokseen THL:lle välittyviä merkintöjä (esim. tilastointi).

Käyttöoikeuksista ja -tunnuksista

Työntekijät käyttävät Pegasosta ainoastaan omilla, henkilökohtaisilla tunnuksillaan. Jokainen on vastuussa tunnuksiensa käytöstä henkilökohtaisesti eikä tunnuksia saa antaa kenenkään toisen käyttöön.

Esimiesten tulee huolehtia ajan tasalle työntekijöidensä käyttöoikeudet Pegasos- järjestelmään! Erityisesti vuodenvaihteen yli jatkaville sijaisille oikeudet on jatkettava, jotta työntekijän oikeudet eivät pääty vuoden vaihtuessa 31.12.17.

Myös ostopalveluyksiköiden esimiesten tulee tarkistaa työntekijöidensä Pegasos oikeuksien jatkot. Pegasostuki ei lähetä listoja ostopalveluyksiköiden työntekijöistä. Esimiesten tulee huolehtia ennen sopimuskauden päättymistä tai sijaisuuden jatkumisesta pyyntö käyttöoikeuksien jatkosta Pegasostukeen.

Pegasos-käyttöoikeuksien poistaminen

Mikäli työntekijän työsuhde päättyy tai työntekijän poissaolo kestää vähintään kolme kuukautta, on esimiehen huolehdittava, että työntekijän käyttöoikeudet Pegasokseen päätetään (virkavapaa, vuorotteluvapaa, äitiysloma jne). Oikeuksien asianmukaisesta päättämisestä vastaa ensisijaisesti ko. yksikön esimies/Pegasos-käyttöoikeuksien ylläpitäjä.

Opiskelijoiden Pegasostunnukset

Opiskelijatunnuksille pitää muistaa lisätä ohjaajatieto. Mikäli sama opiskelijatunnus otetaan käyttöön toisessa yksikössä, pitää aina tarkistaa ohjaajatieto ja vaihtaa se oikeaksi. Kun opiskelija lopettaa yksikössä, esimiehen/yksikön käyttäjätunnusten hallinnoijan tulee poistaa tunnus käytöstä.

Tilastomerkinnät ja palkkiot vuodelle 2018

Käyntien tilastotiedot tulee olla tallennettuna Pegasos-järjestelmään viimeistään 2.1.2018. Lääkäreiden palkkiotietojen siirtoajo tehdään 3.1.2018.
Terveydenhuollon hoitoilmoitukset (HILMO) on tehtävä valmiiksi 5.2.2018 mennessä. Hatanpään sairaalan Taysiin yhdistyvien vuodeosastojen osalta 27.1.2018 mennessä.

Sosiaalihuollon hoitoilmoitukset on tehtävä valmiiksi jo 12.2.2018 mennessä.
Kotihoidon asiakaslaskenta 30.11.2017 asiakastilanteen mukaan on tehtävä valmiiksi 10.1.2018 mennessä.

 

 

Hoitotakuun poiminta-ajot

 

THL:lle toimitettaviin hoitotakuupoimintoihin on aineisto oltava valmiina viimeistään 5.1.2018 mennessä! Yksiköiden on tehtävä Pegasoksessa ”Jonovarausten poisto”. Tämä koskee vain niitä yksiköitä, joihin asiakkaat tulevat hoitoon hoitolähetteellä.

Vuodenvaihteen asiakas/potilaslaskenta

THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) potilaslaskenta sairaaloissa ja laitoksissa tehdään kuten edellisinäkin vuosina 31.12.2017 klo 24.00 olevan potilastilanteen mukaan. Ks. tarvittaessa ohje Looran Pegasos-ohjeista.

Vuonna 2018 tulevia muutoksia:

Hatanpään sairaalan sairaala- ja kuntoutuspalvelut yhdistyvät Taysiin 1.1.2018 ja alkavat käyttämään Taysin potilastietojärjestelmää. Yhdistymisen ulkopuolelle jäävät Oriveden terveyskeskuksen vuodeosastopalvelut, Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrian palvelut ja Rauhaniemen sairaalan kuntoutuspalvelut.

Looran Hasa Tays yhdistymisen sivustolle päivitetään yhdistymiseen liittyviä asioita. Kaikkien siirtyvien ja jäävien yksiköiden henkilökunnan tulee sieltä lukea siirtymisen aiheuttamista muutoksista.

Ostopalveluyksiköille tarkoitetut Yhdistymiseen liittyvät toimintamallimuutokset tulevat löytymään Loora Extranetin kautta Pegasos ohjeista.

Hasa Tays yhdistymisen yhteyshenkilö on projektipäällikkö Marko Kanala, ext- marko.kanala@tampere.fi, p. 045 1269 636

Pegasostuen palveluaika muuttuu 1.1.2018 alkaen:

Arkisin klo 8-15.45 puh. 050-550 4175
Pegasos-päivystäjä puh. 050-3295247, kiireelliset yhteydenotot arkisin klo 15.45-22, vkonloppuina ja arkipyhinä klo 8-22.