PÄIVYSTYSLÄÄKKEIDEN HANKKIMINEN JA KÄYTTÖ TPA:SSA

27.10.2014

Tehostetussa palveluasumisessa potilas käyttää pääsääntöisesti omia lääkkeitään. Pyrimme kuitenkin turvaamaan potilaan tarvitseman lääkehoidon kaikissa tilanteissa . Tämän vuoksi taloissa on käytössä myös tietyt päivystyslääkkeet. Näihin kuuluvat oksikodonimikstuura (Oxynorm), nitrosuihke (Dinit), diatsepaamirektioli (Stesolid) sekä glykopyrroniumi (Robiul). Mikäli yksikössä on hoidossa varfariinihoitoisia (Marevan)potilaita, suositamme myös fytomenadionin (Konakion)hankkimista. Samoin käsikaupassa olevien parasetamoli suppojenkaan hankkimiselle ei ole puolestamme estettä. Kaikille, jotka tarvitsevat lääkettä säännöllisesti tai edes silloin tällöin, kirjoitamme omat respetit ja kullakin henkilöllä on omat lääkkeet. Ne henkilöt, jotka tarvitsevat kuitenkin äkillisesti näitä lääkkeitä, saavat lääkkeet päivystyslääkkeistä. Terveydenhuoltolaki 68 § sanoo seuraavaa: “Lääkehoito.( Laitoshoidon aikana potilaalle annettavat lääkkeet kuuluvat hoitoa antavan yksikön vastuulle. [Ei koske siis TPA:sta] Terveyskeskuksen, sairaalan tai muun toimintayksikön avovastaanotolla annettavat lääkkeet kuuluvat toimintayksikön vastuulle silloin, kun lääkkeen antaa lääkäri [meillä siis geriatrin pro acutore resepti] tai hammaslääkäri taikka lääkärin tai hammaslääkärin valvonnassa muu terveydenhuollon ammattihenkilö.” Tähän mm. perustuu mahdollisuutemme käyttää näitä lääkkeitä.

Päivystyslääkkeitä voidaan hankkia kotiin lääkärin kirjoittamalla pro acutore respetillä. Talo maksaa tällöin lääkkeet. Lääkekustannukset ovat sadan euron luokkaa ja lääkkeiden säilyvyys on 1-4 vuotta. Mikäli talossa hoidossa olleelta kuolleelta potilaalta jää käyttämättä lääke, joka on tullut kodin lääkevarastoon suoraan apteekista, voidaan se ottaa päivystylääkkeeksi. Kirjanpitoa huumelääkkeen käytöstä jatketaan lääkekortilla. Jos tuottaja ei maksa päivystyslääkeiden aiheuttamaa n 100€ kustannusta, voidaan menetellä seuraavasti: lääkäri kirjoittaa pro autore respetillä lääkkeen talolle ja aluksi talo maksaa tämän. Mikäli joku asukas tarvitsee päivystyslääkettä, kirjoittaa lääkäri hänelle oman reseptin tästä, ja aluperäinen päivystyslääke siirtyy asukkaalle ja asukkaan lääke siirtyy päivystyslääkkeeksi.

Talo ei voi myydän erillisiä annoksia lääkepakkauksista. Tämä tulkitaan Fimean mukaan lääkkeiden jakamiseksi ja myymiseksi Lääkelain kohdan 38 a § (10.12.2010/1112) mukaisesti: ”Lääkkeitä saa myydä väestölle ainoastaan tässä laissa tarkoitetusta apteekista, sivuapteekista, apteekin palvelupisteestä ja apteekin verkkopalvelusta.”

 

Pääsääntöisesti asia on sujunut erittäin hyvin eikä asiaan ole tarvinnut puuttua. Toivottavasti jatkossakin asia on näin. Turvaamalla kaikkien asukkaiden hyvän hoidon mahdollistamme laadukkaan hoidon joka tilanteesa. Olen käynyt näistä meidän käytännöistä keskustelua Valviran, Fimean ja ministeriön kanssa. Mikäli kaipaatte lisää lakipykäliä ja peusteluja, niin minuun voi ottaa yhteyttä. Muuten, työniloa ja mukavaa syksyn jatkoa.

 

Tampereella 26.10.2014

 

 

Ylil Lauri Seinelä