Ohje sairaankuljetuksista

19.03.2014

OHJE KIIREETTÖMISTÄ JA KIIREELLISISTÄ POTILASKULJETUKSISTA TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA

Vaikka tehostetun palveluasumisen asukkailla on ympärivuorokautisen avun mahdollisuus, Tampereen kaupungille tuotettu tehostettu asumispalvelu on kotihoitoa, ei laitoshoitoa.  Asukkaat asuvat tehostetussa palveluasumisessa vuokralla, kuten missä tahansa muuallakin vuokralla asuvat henkilöt. Asukas maksaa vuokraa ja esim. sairaalajakson aikana ei tuohon asuntoon oteta ketään tilalle. Asukkailla on asunnoissaan omat tavarat ja muu omaisuus. Koska kodit eivät ole laitoksia, ePotku tunnuksia ei ole käytössä.

Tehostetun palveluasumisen asukkaiden hoito järjestetään pääsääntöisesti kodeissa. Tilanteissa, jolloin tarvitaan välttämätöntä potilaan kuljettamista  tutkimuksiin tai hoitoon, menetellään seuraavasti:

-Kiireettömät kuljetukset tutkimuksiin, esim. röntgeniin tai polille, hoidetaan  taksilla tai paaritaksilla, ei sairasautolla.

-Kiireellisissä tilanteissa virka-aikana  konsultoidaan  menettelytavasta kodin hoitavaa lääkäriä.  Muina aikoina hoitaja tekee ratkaisun lähettämisestä. Mikäli tilanne on nopeasti henkeä uhkaava, voi apua pyytää kuitenkin kuka tahansa. Tätä ennen on kuitenkin varmistettava hoitopäätösten noudattaminen. Koska kyseessä on koti, on muistettava, että myös asukas tai omainen voi soittaa hätänumeroon. Sairasauto tilataan  Hätäkeskuksesta numerosta 112. Kerro kuka olet, mistä soitat (osoite tarkasti, myös aina kunta), mitä tapahtunut, mikä potilaan päällimmäisin oire tai mitä potilas tekee, vastaa päivystäjän kysymyksiin, toimi hänen ohjeidensa mukaisesti, huolehti, että apu pääsee paikalle, älä sulje puhelinta ennen kuin päivystäjä antaa siihen luvan, raportoi ambulanssihenkilöstölle. Hätäkeskuksen hälyttämä sairaankuljetus hoitaa  tehtävän normaalisti siten kuin missä tahansa joko kodissa, kodin ulkopuolella tai laitoksessa kiireellinen (A,B,C, joskus D) tehtävä  hoidetaan.

 

 

Lauri Seinelä                                                         Elja-Pekka Erkkilä

Asumispalveluiden kehittäjäylilääkäri                    Ensihoitolääkäri

IKI, Tampere                                                         Tampereen kaupunki

Pirkanmaan pelastuslaitos