OHJE KORONAVIRUSTARTUNTOJEN VIESTINNÄSTÄ

15.04.2020

OHJE KORONAVIRUSTARTUNTOJEN VIESTINNÄSTÄ

Mikäli yksikössä syntyy epäily, että asukkaalla on koronavirustartunta toimitaan viestinnän osalta seuraavasti:

1. Tieto näytteenotosta informoidaan välittömästi

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin edustajille:

Juhani Sand (juhani.sand@pshp.fi) ja Jaana Syrjänen (jaana.syrjanen@pshp.fi)

Tampereen kaupungin edustajille:

Taru Kuosmanen (taru.kuosmanen@tampere.fi), Arto Lemmetty (arto.lemmetty@tampere.fi) ja Mari Patronen (mari.patronen@tampere.fi)

2. Mikäli näytteen tulos osoittautuu positiiviseksi ilmoitus yllä mainituille henkilöille.

3. Asumisyksikkö ei viesti julkisuuteen vaan viestintävastuu tapauksista on Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä.

4. Muusta tiedottamisesta ja lausuntojen antamisesta sovitaan aina tapauskohtaisesti sairaanhoitopiirin ja kaupungin kanssa.

5. Omaisia tulee informoida yksikön toimesta asukkaan voinnista ja mahdollisesti otetun Covid-tutkimuksen tuloksesta.

Hoitoon osallistuneilla lähiomaisilla on oikeus saada tietää tartunnasta (Potilaslaki 785/1992). Asiasta on kuitenkin kysyttävä asukkaan lupa tiedon antamiseen. Tieto voidaan myös antaa, jos asukas itse ei ole kykenevä enää arvioimaan suostumuksen merkitystä. Potilasasiakirjoihin (Pegasos) tulee tehdä merkintä tiedon luovuttamisesta.

Muiden kuin kyseessä olevan omaisen osalta ei voida kertoa muiden asukkaiden tilanteesta.

Hallintoylilääkäri

Arto Lemmetty