Muuttuneet koronaohjeet

22.09.2021

Ohje

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
Infektioiden torjuntayksikkö/SR/TN/MR 20.9.2021

SUOJAINTEN KÄYTTÖ ASUMISPALVELUYKSIKÖISSÄ COVID-19 PANDEMIAN AIKANA

Pirkanmaalla toimitaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin linjausten mukaisesti. Hengitystievirukset tarttuvat kosketuksen kautta (käsihygienia) ja hengitysteistä tulevien pisaroiden välityksellä noin kahden metrin päähän. Covid-19 voi tarttua jo kaksi päivä ennen oireiden alkua. Myös oireeton henkilö saattaa toimia tartunnanlähteenä. Tässä linkki Taysin asumispalveluyksiköiden ohjeeseen: https://www.tays.fi/fi- FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Koronavirus_COVID19/COVID19__Asumispalveluyksikot(130647).

Tällä ohjeella pyritään ehkäisemään paitsi asukkaiden ja henkilöstön välisiä myös henkilöstön sisällä

tapahtuvia tartuntoja

Kaikki yksiköissä työskentelevät ja ulkopuolelta tulevat muut työntekijät ja yhteistyökumppanit sekä kaikki tukipalveluyksiköiden työntekijät käyttävät kaikissa tiloissa ja tilanteissa kirurgista suu-nenäsuojusta (tyyppi II). Yksikkö antaa ulkopuolelta tulevalle kirurgisen suu-nenäsuojuksen (tyyppi II), mikäli hänellä ei sitä ole.

Kirurgista suu-nenäsuojusta (tyyppi II) käytetään koko yksikössä oloajan, lukuun ottamatta ruokailuja. Ruokailut porrastetaan niin, että mahdollisimman vähän työntekijöitä on ilman kirurgista suu-nenäsuojusta (tyyppi II) yhtä aikaa samassa tilassa. Taukojenkin aikana huolehditaan, että turvavälit toteutuvat. Ilman kirurgista suu-nenäsuojusta (tyyppi II) ollaan vain se aika mikä kuluu syömiseen. Suojus riisutaan vasta kun aletaan syömään ja välittömästi ruokailun loputtua puetaan uusi puhdas kirurginen suu-nenäsuojus (tyyppi II). Kirurgista suu-nenäsuojusta (tyyppi II) käytetään ruokalaan mennessä ja sieltä palatessa. Suositeltavaa on riisua kirurginen suu-nenäsuojus (tyyppi II) vasta ruokalinjaston / ruoan ostamisen jälkeen.

Kirurginen suu-nenäsuojus (tyyppi II) vaihdetaan aina sen kostuttua, likaannuttua, suojuksen koskettelun jälkeen ja kasvoilta poistamisen jälkeen. Voit kulkea yksikössä asukkaan luota toisen luo vaihtamatta välillä kasvosuojusta, ellei kyseessä ole kosketus- tai pisaravarotoimin hoidettava asukas.

Mikäli kuljetat mukanasi puhdasta kirurgista suu-nenäsuojusta myöhempää käyttöä varten, pakkaa se desinfioiduin käsin puhtaaseen muovipussiin ennen taskuun tai laukkuun laittamista.

Kirurgisen suu-nenäsuojuksen sijaan joissakin tilanteissa voi olla perusteltua käyttää myös pitkää koko kasvot peittävää visiiriä. Tällaisia ovat esimerkiksi työntekijän tunnistamista vaativat asukastilanteet, pedagogiset perusteet tai lääketieteelliset syyt. Esimiehen kanssa on sovittava erikseen visiirin käytöstä. Visiiriä käytettäessä on huomioitava, että se ei suojaa asukasta työntekijästä lähtöisin olevilta pisaroilta yhtä hyvin

kuin kirurginen suu-nenäsuojus. Visiiri on alapuolelta avoin, joten se ei sovellu tilanteisiin, joissa työntekijä on erittäin lähellä asukasta tai asukkaan yläpuolella. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi vuoteessa tai paareilla olevan asukkaan hoito ja tutkiminen. Monikäyttöinen visiiri desinfioidaan aina riisuttaessa esim. Apowipe- desinfektiopyyhkeellä.

Kaikkien asukkaiden kohdalla noudata tavanomaisia varotoimia. Käytä kirurgisen suu-nenäsuojuksen (tyyppi II) lisäksi silmäsuojainta tai visiiriä tutkiessasi tai hoitaessasi oireettomankin asukkaan hengitysteitä (mm. nielun, nenän tai suun aluetta, hampaiden ja tekohampaiden harjaaminen)

Kun kyseessä on oireeton karanteeniin määrätty asukas, käytä suojaimia asukaskohtaisesti. Oireeton, karanteenipäätöksellä karanteeniin määrätty tai omaehtoisessa karanteenissa oleva asiakas.
Myös kahdesti rokotettu oireeton asiakas, joka on altistunut koronalle (suositellaan pysymään kotona, vaikka ei ole määrätty karanteeniin).

Ohje

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
Infektioiden torjuntayksikkö/SR/TN/MR 20.9.2021

 • käytä kirurgista suu-nenäsuojusta (tyyppi II) ja suojalaseja, silmäsuojainta tai visiiriä asukashuoneessa sekä työskennellessäsi alle kahden metrin etäisyydellä asukkaasta
 • käytä lisäksi suojakäsineitä ja suojatakkia, mikäli asukkaan hoito näitä vaatii tavanomaisten varotoimien mukaisesti.Kun kyseessä on asukas, jolla on COVID-infektioon sopivia oireita, mutta oireiden syy on todennäköisesti jokin muu (ei tiedossa olevaa altistumista COVID 19:lle)
  Noudata käynnillä pisaravarotoimia tavanomaisten varotoimien lisäksi. Ripuli sairastava hoidetaan lisäksi kosketusvarotoimin.

  • pue asukkaan huoneeseen mennessä kirurginen suu-nenäsuojus (tyyppi II) ja monikäyttöiset suojalasit tai visiiri. Desinfioi suojalasit tai visiiri riisumisen jälkeen desinfektioaineella ja säilytä puhtaasti esim. puhtaassa muovipussissa.
  • pue asukkaan huoneeseen mennessä kertakäyttöiset nitriilisuojakäsineet ennen kuin kosketat asukasta tai pintoja.Lisäksi, mikäli asukas yskii, aivastelee tai hänellä on ripuli
  • pue asukkaan huoneeseen mennessä kertakäyttöinen pitkähihainen suojaesiliina tai suojatakki ennenkuin kosketat asukasta tai hänen lähiympäristöään.
  • käytä kertakäyttöistä suojapäähinettä tai hiussuojaa, mikäli on huomattava eriteroiskeiden vaara.Kun kyseessä on asukas, jolla on varmistettu COVID-19 infektio tai vahva COVID-epäily (altistunut Covid- 19:lle, on oireinen ja hän on karanteenissa)
   Noudata käynnillä kosketus- ja pisaravarotoimia tavanomaisten varotoimien lisäksi
 • pue ennen asukkaan huoneeseen menoa venttiilitön FFP2- hengityksensuojain ja kertakäyttöinen koko kasvot peittävä visiiri (jos hengityksen suojaimessa on venttiili, käytä kirurgista suu-nenäsuojusta lisäksi sen päällä). Lyhyellä käynnillä (mm. lääkkeiden ja/tai ruokatarjottimen vieminen tai hakeminen, kuulumisten kysely, jätepussin tyhjentäminen) riittää kirurginen suu-nenäsuojus.
 • pue asukkaan huoneeseen mennessä kertakäyttöiset nitriilisuojakäsineet ennen kuin kosketat asiakasta tai pintoja
 • käytä lisäksi kertakäyttöistä hiussuojusta, mikäli on huomattava eriteroiskeiden vaara Asukkaan siirto/kuljettaminen: laita asukkaalle kirurginen suu-nenäsuojus (tyyppi II).Asukas, jolla on muu kosketus- tai pisaravarotoimia edellyttävä mikrobi esim. MRSA, Clostridium difficile:

  Noudata lisäksi mikrobikohtaisia hygieniaohjeita.

  Taysin infektioyksikön ohjeet: https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Koronavirus_COVID19

  Kaikissa Pirkanmaan hoitoyksiköissä suositellaan otettavaksi käyttöön Covid-19 infektiota sairastavan asukkaan huoneen oveen punainen SEIS! – tarra, jota voi tilata Tuomi Logistiikasta SAP tuotekoodi 195593 tai sitä voi tilata Grano Oy:stä. Tarran on tarkoitus muistuttaa henkilökuntaa huoneeseen mennessä varotoimien noudattamisesta ja ohjata vierailijoita ottamaan yhteyttä henkilökuntaan.

  Muiden hengitystieoireisten huoneen ovessa voidaan käyttää vihreää pisaravarotoimet- tarraa, jota voi tilata Tuomi Logistiikasta SAP tuotekoodi 185632 tai sitä voi tilata Grano Oy:stä.

• pue asukkaan huoneeseen mennessä kertakäyttöinen pitkähihainen suojaesiliina/suojatakki ennen kuin kosketat asiakasta tai hänen lähiympäristöään.

• riisu FFP2- hengityksensuojain ja visiiri huoneesta poistumisen jälkeen. Laita molemmat suojaimet suoraan jätteisiin.