Kyselyn vastaukset

19.03.2015

Kysely vastaaville sairaanhoitajille.

Vastaaville sairaanhoitajille esitettiin alla olevat kysymykset. Arvioasteikko oli 0 (täysin hyödytön)- 10 (erittäin hyödyllinen). Määräaikaan mennessä tulleita vastuksia oli 36.

1. Kuinka hyödyllisenä työsi kannalta arvioit HOTKE –tapaamiset?

Ka 9.1 [7-10]

2. Kuinka hyödyllisenä työsi kannalta arvioit   www.tepatampere.fi -sivut ?

Ka 8.7 [3-10]

3. Kuinka hyödyllisenä työsi kannalta arvioit potilastietojärjestelmää koskevat koulutukset?

Ka 8.6 [4-10]

4. Kuinka hyödyllisenä työsi kannalta arvioit koko henkilökuntaa koskevat koulutukset?

Ka 9.1 [5-10]

 

Kaikki kysytyt asiat arvioitiin hyvin hyödyllisiksi. Eniten hajontaa tuli kysymyksiin 3. (7 arviota alle 8) ja 2. ( 4 arviota oli alle 8). Vapaissa vastauksissa potilastietojärjestelmän koulutuksien sisältöä sekä kiitettiin että arvosteltiin. Koulutuksen soveltuvuus osallistujille ei aina ollut onnistunut, toisaalta osassa nämäkin arvioitiin hyvin onnistuneeksi. Samoin tepatampere- sivustoa koskevat arviot olivat myönteisiä. Sivustoa käytetään koko henkilökunnan koulutukseen ja esim. kesäsijaiset tutustuvat opetusmateriaaliin ennen työhön tuloa. Tätä tapaa kannattaa noudattaa kaikkialla.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaupungin   tarjoamat HOTKE –tapaamiset, tepatampere- sivut ja koulutukset arvioidaan vähintään hyväksi ja niitä toivotaan jatkettavaksi. Myös ehdotuksia uusista toimintatavoista otetaan jatkossakin vastaan mielellään.