Koronatiedote 16.3.2020

15.03.2020

  • Ympärivuorokautisessa asumispalvelussa ja vanhainkotihoidossa asuu iäkkäitä terveydentilaltaan hauraita henkilöitä, joille korona-infektio aiheuttaa merkittävän riskin.
  • Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen yksiköissä, sekä vanhainkotiosastoilla on toistaiseksi voimassa vierailukielto.
  • Omaisten ja ystävien vierailut ovat mahdollisia vain erityistilanteissa esim. saattohoito. Tällöinkin vierailusta on syytä sopia etukäteen henkilökunnan kanssa, joka huolehtii korostetusti saapuvien vieraiden hygieniakäytännöistä.
  • Nämä rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.​
  • Ei-kiireettömiä kodin ulkopuolisia lääkärikäyntejä ei suositella, vaan ne tulee siirtää myöhempään ajankohtaan, mikäli akuuttia tarvetta esimerkiksi hammashoidolle ei ole.

Epidemiatilannetta seurataan ja tarvittaessa ohjeistusta tarkistetaan THL:n ja aluehallintoviranomaisten ohjeiden mukaisesti.​

 

https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Varotoimiluokat/Pisaravarotoimet(51136)

 

Korona-virus 16.3.20 .pptx Ympärivuorokautinen

Koronavirustilanteen huomioiminen vanhustenhuollon kohteiden siivouksessa_16.3.2020