Huhtikuun kotitehtävä

07.04.2015

Huhtikuun kotitehtävänä on tarkistaa lääkelistat. Kiertäessä käy aina joskus ilmi, että jaetut lääkkeet eivät vastaa Pegasoksessa olevia tietoja. Muistathan, että Pegasoksen lääkelista on ainoa lista, jonka mukaan lääkkeet jaetaan. Jos käytätte printattuja listoja esimerkiksi dosetin takana tai varana sähköisen sairauskertomusjärjestelmän toimimattomuuden vuoksi, niin muistakaa tehdä näihin tarvittavat muutokset. Jos havaitsette ristiriidan, käykää asia läpi seuraavalla lääkärinkierrolla. Jos listalta puuttuu tarvittavia lääkkeitä, tulee ne lisätä sinne. Lääkeasiat vaativat varsinkin iäkkäillä ja monilääkityillä erityistä tarkkuutta!