HOTKE 12.2.2019 materiaalia

13.02.2019

Liitteessä. Huomio kaksi KOTITEHTÄVÄÄ, ne on yläpalkissa osiossa “Kotitehtävät”.

Muistathan, että sovimme seuraavaa lääkehoidosta:

*AVI:n suositus, että kutakin näyttöä (lääkejako, sc, im jne) otetaan 3-5 krt

*jatkossa edellytetään kolme näyttöä ja linjaus on yhdenmukainen sekä Tampereen kaupungin kotihoidossa että asumispalveluissa (oma tuotanto ja ostopalvelut)

*päivitetyt lääkehoitolupakaavakkeet Tepatampereen sivulla (lääkehoidon toteuttamien)

*Love:n lisäksi hyväksytään myös Shkole ja ProEdu-lääkehoidon kokonaisuudet

LÄÄKEMÄÄRÄYSTEN UUSIMISPYYNNÖT TEHDÄÄN PEGASOKSEN KAUTTA

Lisäksi sovimme päivystysajan puhelinsoitoista seuraavasti:

*Soittaessaan päivystäjälle hoitajalla on oltava asukaan Pegasos-tiedot avattuna, jotta pystyy vastaamaan lääkärin kysymyksiin ja tieto kulkee sujuvasti

*Hoitajan on osattava kertoa yksikön Pegasos-suorituspaikka, jotta lääkäri pääsee asukkaan potilastietoihin ja myös lokimerkinnät päivittyvät oikein

 

Ajanvarausohje lääkärikontakteihin ikäihmisten asumispalveluissa

 

HOTKE12022019jakoon