Hoitopäätösten tai -hoitotahdon merkitseminen Pegasokseen

28.02.2014

OHJE HOITOTAHDON TAI –PÄÄTÖSTEN MERKITSEMISEKSI

Acutasta ja sairaaloista on reklamoitu päivystykseen huonosti välittyvistä hoitopäätös tai hoitotahto tiedoista. Olemme aikaisemmin sopineet, että potilaan lähtiessä päivystykseen mukaan lähtee tieto hoitopäätöksistä tai -tahdosta. Jos Pegasokseen on tehty merkinnät hoitopäätöksistä tai hoitotahdosta, tulee ne merkata vast’edes  riskitietoihin. Lisätiedot ovat hoitojaksokohtaisia, eivätkä aukea muissa yksiköissä. Siis:

  1. Avaa kertomus
  2. Avaa oikealta ylhäältä Perustiedot ja sieltä Huomioitavat tiedot
  3. Täytä suorituspaikka ja isoon tekstikenttään päivämäärä, paikka , Hoitotahto tai hoitopäätös, esim 1.1.2011, Aittakoti, Hoitopäätös

Kirjaa hoitotahto tai hoitopäätös sen mukaan, kumpi on tehty. Jos asukas itse ei ole ollut kykenevä tekemään hoitotahtoa, ei sitä myöskään kirjata hoitotahtona vaan hoitopäätöksenä. Tarkista nämä aina kun hoitoja linjataan uudestaan tai ensimmäistä kertaa. Ajankohtainen tieto on löydyttävä.  Jos yksikössänne ei ole toimittu näin, korjatkaa 10.3. 2014 mennessä.

T

Lauri Seinelä