Helteellä huomioitavaa.

20.06.2019

Hyvinvointipalvelut
Avo- ja asumispalvelut 14.6.2019
Tiedote ja ohjeistus ennalta ehkäisevistä toimista hellejakson varalle
Nesteen riittävästä nauttimisesta tulee muistuttaa ja sitä tulee seurata. Nestetarve on tietenkin yksilöllistä, mutta vähintään 1-1,5 litraa päivässä pitää saada nestettä vaikka ei olisi hellettäkään. Käytännössä tämä tarkoittaa kannullista vettä päivässä, sen lisäksi helteellä litra maitoa/vissyä/mehua, koska pelkkä runsaan veden nauttiminen voi tuottaa muutoksia veren suolatasapainossa. Pientä suolaista syötävää välipaloiksi. Erityishuomiota tulee kiinnittää muistisairaiden nestetasapainoon.
Ensisijaisesti tarvitaan yhteisöllisyyttä, omaisten, ystävien, naapureiden apua ja tukea. Yhdessä voidaan hakeutua viettämään aikaa viileissä, ilmastoiduissa tiloissa vaikkapa kauppakeskuksissa ja museoissa.
Mikäli tarvitaan päiväaikaista apua ja tukea, on meillä käytettävissä erilaisia vaihtoehtoja.
Harkinnan mukaan voidaan oman tuotannon päiväkeskuksissa järjestää kotihoidon ja omaishoidon asiakkaille ylimääräisiä päiviä/puolia päiviä, samoin palvelukeskusten tiloihin voidaan ohjata kotihoidon asiakkaita viilentymään. Päiväkeskuspäivästä ei tarvitse tässä tilanteessa tehdä päätöstä tai asiakasmaksua, ainoastaan ateria laskutetaan.
Perhehoidon yksiköstä voi tiedustella myös perhehoitoa helpottamaan tilannetta. Perhehoito voisi sopia niissä tilanteissa, kun asiakkaalla ei ole sairaalatasoisen hoidon tarvetta ja eikä tarvitse kahden hoitajan apua arjen toimissa tai jatkuvaa valvontaa. Tiedustelut koordinaattori Katariina Somppi 040 806 3158 tai ohjaaja Roosa Loimuneva Repo 040 801 9957.
Kotihoidon asiakkaiden kuljetukset voidaan tarvittaessa järjestää virkistysrahaston matkana taksilla. Lisätietoa saa oman alueen kotihoidon päälliköltä.
Kun tarvitaan ympärivuorokautista apua, ikäihmisten asiakasohjauksella on käytettävissään tehostetun palveluasumisen akuutti- ja lyhytaikaispaikkoja. Näistä peritään hoitopäivämaksu. Paikkoja voi tiedustella Sarviksen kotihoidon asiakas ohjausyksiköstä.
Kotisairaalahoito ja varsinainen sairaalahoito edellyttävät aina lääkärin arvioita.
Mikäli kuivumatilan hoitamiseksi tarvitaan iv-nesteytystä, tätä voidaan toteuttaa kotisairaalan tuella kotona/palvelutaloissa/palvelutalojen joustopaikoilla/potilashotellissa. Kotisairaalan asiakkaaksi voi tulla kotihoidon ja terveysasemien lääkäreiden, kiirevastaanoton sekä Acutan kautta. Kotisairaalan puhelinnumero on 03 311 3460.
Mikäli hoitoa ei voida toteuttaa kotisairaalan toimesta ohjataan vakavammin sairastuneet sairaaloiden vuodeosastoille.