Haavahoito-ohjeet krooniseen haavaan

04.05.2015

 

 • Kyse on hoitosuunnitelman mukaisesta pitkäaikaisesta sairaudesta, tässä tapauksessa kyseessä krooninen haava
 • Kroonisen haavan diagnoosin tekee joko lääkäri tai haavahoitaja. Pitää olla koodi kroonisen haavan diagnoosista (ICD-10 tai ICPC-2 koodi S97, joka tarkoittaa haavahoitajan antamaa diagnoosia)
 • Koodi on periaatteena ”maksusitoumus” hoitotarvikejakeluun
 • Haavahoitotuotteen tulee löytyä Tampereen kaupungin kilpailuttamasta haavahoitotuotevalikoimasta. Toimintaa helpottamaan tulee lista haavahoitotuotteista, josta voisi valita haavahoidon aloituksen tai vaihdon
 • Jos asiakkaan haavahoito-ohjeistus ei sisällä kilpailutettuja tuotteita, tulee ohjeistus tarkistaa vastaamaan kaupungin kilpailuttamia vastaavia tuotteita. (vrt. geneerinen substituutio lääkkeiden kohdalla). Tätä voi kysyä Tiina Hultilta puh: 040 800 4091 sähköposti: tiina.hult@tampere.fi
 • Lyhytaikaisiin haavoihin on mahdollista saada hoitotarvikejakelusta haavahoitoon imevät ja kiinnittyvät tehdaspuhtaat tarvikkeet. Linkki hoitotarvikejakelun yleisohjeeseen: www.tampere.fi/terveyspalvelut/ennaltaehkaisevatyo/hoitotarvikkeet.html
 • Tiina Hult seuraa (SAP:sta) kroonisten haavahoitotuotteiden kokonaiskulusta. Hoitotarvikejakelun kautta voi tehdä yksiköllisesti haun ja ostarin kautta yksiköittäin.

Hoitotarvikejakelun prosessi:

 • asumispalveluyksikössä todetaan, että kyseessä voisi olla krooninen haava
 • -> asumispalveluyksiköstä pyydetään haavahoitajan/lääkärin arvio (käynnillä mukana henkilö, joka hoitovastuussa oleva)
 • -> kirjaavat Pegasokseen HOI – näkymälle eli HOITOTYÖn lehti asiakkaan potilaskertomuksessa (haavahoitaja) tai erikoisalalehdelle (lääkäri) tuotteet ja hoito -ohjeet
 • -> yksikön sairaanhoitaja kirjaa hoitosuunnitelman Pegasokseen ja tarvittaessa päivitetään pahosu
 • Ostopalveluyksiköt: -> asumispalveluyksiköstä otetaan yhteys hoitotarvikejakeluun, josta tilataan tuotteet logistiikasta hoitotarvikejakeluun
 • -> asumispalveluyksikkö hakee tuotteet hoitotarvikejakelusta. Hoitotarvikejakelussa on oma koodi tälle ryhmälle, jotta voidaan seurata kustannuksia.
 • > asumispalveluyksiköstä tilataan haavahoitotuotteet OSTARI tilauksella (lisätietoa ostarin muistioon, asiakkaan kroonisen haavan hoitoon, sisäisen tilaukseen oma koodi, oma kustannuspaikka) Tuotteiden säilytys eri paikoissa kun KÄTSY tuotteet. Asumispalveluihin tulisi oma pieni suppea valikoima, josta voisi valita haavahoidon aloituksen tai vaihdon
 • Arviota haavahoidosta tehdään jatkuvasti ja siitä kirjataan päivittäiselle hoitokertomukselle HOKE- näkymälle, noudatetaan haavahoito-ohjetta, jossa määritelty koska ja miten tilanne tarkistetaan.
 • Väliarvio haavan tilanteesta, hoidon vaikuttavuudesta ja hoitotarvikkeiden sopivuudesta tehdään yksikön sairaanhoitajan toimesta viimeistään 1kk kuluttua hoidon aloittamisesta kertomukseen HOI- näkymälle.
 • Määräaikainen tilauslupa maksimissaan ilman lääkärin/ haavahoitajan väliarvioita 3kk.