FYYSISTEN JA KEMIALLISTEN RAJOITTEIDEN KÄYTTÖ TAMPEREEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKÖISSÄ

28.12.2017

Fyysisten rajoitteiden käyttö Tampereen tehostetun palveluasumisen yksiköissä on vähäisempää kuin muualla Suomessa. Rajoitteiden käytön taustalla on hoitajien tarkoitus suojella ja luoda iäkkäälle ihmiselle turvallisuuden tunnetta. Aikaisemmat tutkimukset eivät kuitenkaan tue tätä ajatusmallia. Tulevaisuudessa olisikin oleellista kouluttaa hoitotyössä olevia tutkituista rajoitteiden käytön haitoista ja kannustaa käyttämään jo olemassa olevia vaihtoehtoisia toimintatapoja.

Ohessa on aiheesta valmistunut tutkimus koskien Tampereen teostettua palveluasumista. Tutkimus kannattaa lukea ajatuksella ja ottaa esille osastotunnilla jokaisessa kodissa.

 

FYYSISTEN JA KEMIALLISTEN RAJOITTEIDEN KÄYTTÖ TAMPEREEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKÖISSÄ