ESBL YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA

25.05.2015

ESBL YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA

Lyhenne ESBL (extended-spectrum beta-lactamases) tarkoittaa gram-negatiivisten sauvabakteerien tuottamia entsyymejä, jotka kykenevät hajottamaan lähes kaikkia beetalaktaamiantibiootteja. ESBL tuottavat bakteerikannat ovat usein vastustuskykyisiä myös muille antibiooteille. Tavallisimmin ESBL tuottavia bakteereja ovat Escherichia coli tai Klebsiella pneumoniae – lajit. Nämä bakteerilajit elävät runsaina ihmisen suolistossa ja ovat tavallisia mm. virtsatieinfektioiden aiheuttajina.

ESBL -bakteerit ovat jatkuvasti lisääntyneet sekä hoitolaitoksissa että niiden ulkopuolella. On kuiten- kin epäselvää, missä määrin ne leviävät laitosolosuhteissa, tai ovatko ne suurempi sairaalainfektioriski kuin antibioottiherkkyydeltään tavanomaiset lajikumppaninsa.
Infektioita hoidettaessa mahdollinen ESBL -kantajuus on aina hyvä olla tiedossa.

Alla oleva ohje koskee suhtautumista ESBL -kantajiin ympärivuorokautisessa hoidossa.

TOIMINTAOHJE YMPÄRIVUOROKAUTISTA HOITOA VARTEN TAMPEREELLA

  1. ESBL -löydös tai – kantajuus ei edellytä asukkaan kosketuseristystä laitoshoidossa tai ympärivuo- rokautisessa hoidossa. Yhden hengen huoneita suositaan, jos sellaisia on käytettävissä. Jos osas- tolla on useita ESBL -kantajia, on hyvä varata näille oma WC
  2. Ulosteen- tai virtsanpidätyskyvyttömät tai tuhrivat asukkaat sijoitetaan mahdollisuuksien mu- kaan yhden hengen huoneeseen, jossa on käytettävissä oma WC ja pesutila
  3. Tavanomaisiin varotoimiin kiinnitetään erityistä huomiota. Pesuissa ja hoitotoimissa, joissa on eriteroiskeiden vaara, käytetään asianmukaisia suojaimia
  4. ESBL -potilaiden kohortteja ei normaaliolosuhteissa tarvita
  5. ESBL -seulontoja ei tarvita
  6. Maininta ESBL -positiivisuudesta säilyy sairauskertomuksessa, koska tieto voi olla arvokas infek- tioita hoidettaessa.
  7. Sairaalahoitoon joutuessaan ESBL – Klebsiella pneumoniae -kantajaa hoidetaan kosketuseristyk- sessä.
  8. Kotihoidossa ja geriatrian poliklinikkakäynneillä riittävät myös tavanomaiset varotoimet.