Bentsodiatsepiinit eivät sovi Alzheimer-potilaille

24.11.2017

Alla Itä-Suomen Yliopiston tutkimus, joka on julkaistu vast’ikää. Se kannustaa kriittisyyteen arvioidessa  muistisairaiden potilaiden bentsodiatsepiini-lääkityksiä.

Bentsodiatsepiinit eivät sovi Alzheimer-potilaille

Bentsodiatsepiinien käyttö lisää Alzheimerin tautia sairastavien kuoleman riskiä.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa kuoleman riski suureni heti bentsodiatsepiinien käytön alusta lähtien. Tutkijat arvioivat, että suurentunut kuoleman riski voi johtua lääkkeiden aiheuttamista haitoista. Mahdollisia haittoja ovat esimerkiksi keuhkokuume ja aivoinfarkti sekä kaatumistapaturmat.

Tutkimuksessa käytettiin rekisteripohjaista MEDALZ-aineistoa, joka sisältää kaikki suomalaiset, jotka ovat saaneet Alzheimerin taudin diagnoosin vuosina 2005–2011. Tutkimuksesta rajattiin pois ne, jotka olivat käyttäneet bentsodiatsepiineja tai niiden kaltaisia lääkkeitä aiemmin. Mukaan otettiin 10 380 uutta lääkkeiden käyttäjää. Heitä verrattiin 20 760 henkilöön, jotka eivät käyttäneet näitä lääkkeitä.

Tutkijat painottavat, että nämä uudet tutkimustulokset kannustavat harkitsemaan tarkkaan bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttöä. Käypä hoito -suosituksen mukaan lääkkeettömät hoidot ovat ensisijaisia muistisairaiden ahdistuneisuuden, levottomuuden ja unettomuuden hoidossa. Tästä huolimatta bentsodiatsepiineja ja niiden kaltaisia lääkkeitä käytetään usein näiden oireiden hoitoon. Silloin, kun käyttö on välttämätöntä, sen pitäisi olla lyhytaikaista.

Tutkimus julkaistiin hiljattain International Journal of Geriatric Psychiatry -lehdessä.

Lähde Lääkärilehti