RAI-järjestelmä tekee vertailukehittämisen mahdolliseksi

Vertailukehittämiseen kuuluu samankaltaisuuteen perustuva vertaisarviointi, yhteisesti sovittujen laatuindikaattoreiden käyttö sekä oman työn kehittäminen  oppimalla parhaista käytännöistä. RAI-vertailukehittäminen auttaa organisaatioita hahmottamaan oman organisaation kehittämiskohteita sekä alueet, joilla toiminta on vähintään yhtä hyvää tai parempaa kuin verrokeilla. Kun palvelutarpeita selvittävät ammattilaiset ovat tehneet asiakkaistaan RAI-arviot, voidaan koko palveluntuottajan asiakaskuntaa kuvata yhtenäisellä, vertailukelpoisella tavalla.

RAI-vertailutieto hyvistä käytännöistä perustuu kunnallisten ja yksityisten palveluntuottajien sekä Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön väliseen yhteistyöhön. Vertailukehittämistä varten on luotu yhteistyöverkosto, ja toimintaa tukevat myös vuosittain järjestettävät RAI-seminaarit. Vertailutiedot ovat julkisia, mutta yksittäisen henkilön tietoja ei paljasteta ulkopuolisille.

RAI-vertailukehittämisen avulla

  • tunnistat kuntasi tai organisaatiosi kehittämishaasteet
  • seuraat kehittämistyön tuloksia ja voit palkita saavutuksista
  • kohdennat resurssit ja palvelut tarpeiden mukaisesti
  • vertailet omaa toimintaa kuntien ja organisaatioiden toimintaan sekä opit parhaista käytännöistä
  • vertailet omaa toimintaa eri maihin.

Lähde thl.fi , https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/rai-vertailukehittaminen

Oppimateriaali päivittyy myöhemmin