Lääkehoidon toteuttaminen

Lääkehoidolla on keskeinen rooli tehostetun palveluasumisen yksiköissä asuvien ihmisten hoidossa. Lääkkeitä on käytössä paljon, keskimäärin 8 eri valmistetta. Niinpä lääkehoidon turvallisen toteuttamisen ja käytön tarpeen arvioinnin tarve on suuri ja jatkuva. Jokaisen lääkkeen tarvetta on arvioitava määrävälein ja aina asukkaan voinnin muuttuessa. Moniammatillisen yhteistyön merkitys korostuu tässä prosessissa. Lääkehoito on terveydenhuollon toimintaa, jota toteutetaan pääsääntöisesti lääkehoidon koulutuksen saaneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimesta ja vastuulla. Näin on myös sosiaalihuollon yksiköissä. Lääkehoidon koulutuksen saaneet laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt kantavat kokonaisvastuun lääkehoidon toteuttamisesta. Jokainen lääkehoitoa toteuttava tai siihen osallistuva kantaa vastuun omasta toiminnastaan. Lääkäri vastaa siitä, mitä määrää, hoitajat siitä, että antavat sitä, mitä on määrätty. Esimiehet ohjaavat ja valvovat lääkehoidon toteuttamista lääkehoitosuunnitelman mukaisesti sekä päättävät eri henkilöstöryhmien työnjaosta ja yhteistyöstä siten, että jokaisen ammattiryhmän osaaminen hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Lääkkeenjakoon liittyy monia sovittuja asioita, jotka on tiedettävä. Lääkkeet jaetaan PEGASOS- rekisterin mukaan, rinnakkaisia rekistereitä ei pidetä, lääkkeet jakaa koulutettu ja sovittu jakaja; lista on pitkä. Lääkkeiden käytön seurannassa potilaan tilan seuranta on tärkeää. Nielemisen heiketessä on syytä tarkistaa, että kaikki lääkevalmisteet on mahdollista ottaa murskaamatta. Saattohoidossa viimeistään on syytä ennakoida tulevat mahdolliset murheet ja varautua näihin. Tässä esityksessä käydään läpi tpa:ssa noudatettavia lääkehoitoon liittyviä asioita.   Lääkehoidon toteuttamista koskevia ohjeita on täsmennetty 1/2018. Päivystyslääkkeiden ja käyttämättä jääneiden lääkkeiden palauttamista on täsmennetty. Ohjeistus täydentyy Valviralle tehdyn ohjauspyynnön valmistuttua.   Liitteet: lähihoitajan lääkelupa ja sairaanhoitajan lääkelupa. Nämä ovat esimerkkilupia, joita voi myös käyttää sellaisenaan. Vastaavat tiedot on löydyttävä toimintayksikön lomakkeesta. Lääkelupaan merkitään JulkiTerhikki-rekisteröintinumero, ei sotua. Opiskelijoilla merkitään suoritetut opinnot. Lääkelupa myönnetään työntekijälle toimintayksikkökohtaisesti, ja se on voimassa ainoastaan luvan myöntäneessä toimintayksikössä. Yhdessä sosiaalihuollon toimintayksikössä myönnetty lääkehoitolupa ei siten oikeuta osallistumaan lääkehoidon tehtäviin toisessa sosiaalihuollon toimintayksikössä.   Lähihoitajan lääkehoitolupa: lääkehoitolupalh07082019   Sairaanhoitajan lääkehoitolupa: Lääkehoitolupa sh 07082019    
  Materiaali on päivitetty 7.8.2019  

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.