Lääkehoidon toteuttaminen

Lääkehoidolla on keskeinen rooli tehostetun palveluasumisen yksiköissä asuvien ihmisten hoidossa. Lääkkeitä on käytössä paljon, keskimäärin 8 eri valmistetta. Niinpä lääkehoidon turvallisen toteuttamisen ja käytön tarpeen arvioinnin tarve on suuri ja jatkuva. Jokaisen lääkkeen tarvetta on arvioitava määrävälein ja aina asukkaan voinnin muuttuessa. Moniammatillisen yhteistyön merkitys korostuu tässä prosessissa. Lääkehoito on terveydenhuollon toimintaa, jota toteutetaan pääsääntöisesti lääkehoidon koulutuksen saaneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimesta ja vastuulla. Näin on myös sosiaalihuollon yksiköissä. Lääkehoidon koulutuksen saaneet laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt kantavat kokonaisvastuun lääkehoidon toteuttamisesta. Jokainen lääkehoitoa toteuttava tai siihen osallistuva kantaa vastuun omasta toiminnastaan. Lääkäri vastaa siitä, mitä määrää, hoitajat siitä, että antavat sitä, mitä on määrätty. Esimiehet ohjaavat ja valvovat lääkehoidon toteuttamista lääkehoitosuunnitelman mukaisesti sekä päättävät eri henkilöstöryhmien työnjaosta ja yhteistyöstä siten, että jokaisen ammattiryhmän osaaminen hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Lääkkeenjakoon liittyy monia sovittuja asioita, jotka on tiedettävä. Lääkkeet jaetaan PEGASOS- rekisterin mukaan, rinnakkaisia rekistereitä ei pidetä, lääkkeet jakaa koulutettu ja sovittu jakaja; lista on pitkä. Lääkkeiden käytön seurannassa potilaan tilan seuranta on tärkeää. Nielemisen heiketessä on syytä tarkistaa, että kaikki lääkevalmisteet on mahdollista ottaa murskaamatta. Saattohoidossa viimeistään on syytä ennakoida tulevat mahdolliset murheet ja varautua näihin. Tässä esityksessä käydään läpi tehostetussa palveluasumisessa noudatettavia lääkehoitoon liittyviä asioita.   Lääkehoidon toteuttamista koskevia ohjeita on täsmennetty 12/2019. Sosiaalihuollon yksikössä voi tietyin edellytyksin olla käytössä akuuttilääkevarasto. Edellytykset ja mahdolliset lääkkeet sekä esimerkki lääkehoitosuunnitelman lisäyksestä löytyy koulutusmateriaalista.   Liitteenä esimerkki lääkehoitoluvasta. Vastaavat tiedot on löydyttävä toimintayksikön lomakkeesta, vaikka yksikössä olisi käytössä muu  lupakaavake. Aikaisemmasta poiketen lupaan voidaan laittaa kaikki ne yksiköt, joissa lupa on voimassa. Lääkehoitolupa pitää tällöin olla vaativuudeltaan vaativimman paikan tason mukainen.    
Lääkehoitolupa
Täytettävälääkehoitolupapdf22112019ehoitolupa131119 Materiaali on päivitetty 1.12.2019  

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.