Hoito- ja palvelusuunnitelma

Jokaiselle tehostetun palveluasumisen asiakkaalle tehdään palvelu- ja hoitosuunnitelma (PAHOSU) ensimmäisen kuukauden kuluessa muuttamisesta. Tavoitteena on edistää asiakaslähtöistä kuntouttavaa asiakastyötä ja tehdä näkyväksi asukkaan saama palvelukokonaisuus. Palvelu- ja hoitosuunnitelmaehdotus käydään läpi asukkaan ja omaisten kanssa pidettävässä hoitopalaverissa. Valmis suunnitelma laaditaan paperisena versiona. Hoitopalaverin sisältö kirjataan myös sähköiseen potilastietojärjestelmään. Paperinen palvelu- ja hoitosuunnitelma laaditaan Tampereen kaupungin kaavakkeelle ja se sisältää yleisellä tasolla palvelukokonaisuudet sekä asiakaslaskutukseen liittyviä asioita mm. hoitoon tarvittavan ajan. Kun uusi asukas muuttaa, niin hänelle laaditaan mahdollisimman pian myös potilastietojärjestelmään palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa on eritelty tarkemmalla tasolla asukkaan palvelukokonaisuus ja yksilölliset hoitolinjat. Palvelu- ja hoitosuunnitelma tarkistetaan säännöllisesti 6kk välein sekä aina kun palvelutarve muuttuu. Tuotemuutosta (esim. palveluasumisesta tehostettuun palveluasumiseen) suunniteltaessa tehdään ensin väliarvio toimintakyvystä potilastietojärjestelmään ja tuotemuutoksen tultua voimaan tehdään uusi paperinen palvelu- ja hoitosuunnitelma.

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.