Toimintaohje asukkaiden ja läheisten tapaamisten järjestämiseksi asumispalveluyksiköissä COVID-19 koronaviruspandemian aikana

Päivitetty 22.7.2020

Vierailuja asumispalveluyksiköissä voidaan sallia edellyttäen, että niitä voidaan turvallisesti toteuttaa. Tämä on tärkeää asukkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn säilymisen kannalta. Viime kädessä vierailujen sallimisesta päättää yksikön johtaja.

Vierailut toteutetaan mieluiten erikseen osoitetuissa tiloissa. Tällaisia voivat olla suojatut tapaamispaikat tai -huoneet, joissa tartuntavaara voidaan minimoida etäisyyksiä, suojaimia ja rakenteita (esim. pleksisuoja) käyttämällä. Tällainen voi olla tapaamisiin varattu huone, johon vieraat tulevat suoraan ulkoa tai liikkumalla korkeintaan lyhyen matkan verran yksikön sisätiloissa. STM:n ehdotuksen mukaan erillisen tapaamismoduulin järjestäminen yksikön tiloihin voi olla vaihtoehto. Läheisten tapaaminen voi säätilanteen salliessa olla helpointa järjestää ulkotiloissa. Mahdollisia ulkotiloja ovat esim. yksikön pihatilat, terassit, parvekkeet, tapaamisteltat. Myös kävelyretket ovat mahdollisia, jos asukkaan kunto sen sallii. Kasvosuojalla varustautunut läheinen voi työntää asukasta pyörätuolissa (vaikka etäisyys jääkin silloin alle kahden metrin). Tapaamisten on syytä pääsääntöisesti olla avustajien valvomia. Mikäli ulkoilu tai asukkaan tuominen erikseen järjestettyyn tapaamispaikkaan on vaikeaa, voidaan sallia tapaaminen asukkaan huoneessa,  jolloin noudatetaan alla olevia Tapaaminen sisätiloissa -ohjeita..

Tapaamiseen osallistuvien läheisten määrä tulisi olla pieni. Suositeltavaa on rajata läheisten määrä kahteen. Tästä voidaan harkinnan mukaan poiketa, jos tapaamiseen varattu tila sen sallii ja on muu syy useamman läheisen läsnäoloon (esimerkiksi kaukaa tulevat läheiset). Tapaamisista tulee sopia etukäteen. Ulkomailta paluun jälkeen ensimmäisen 14 vuorokauden kuluessa paluusta vierailut eivät ole sallittuja.

Tapaaminen ulkona:

 • läheisten tulee olla terveitä (ei saa olla hengitystieinfektio-oireita)
 • avustaja on tarvittaessa asukkaan mukana tapaamisessa
 • tapaamisen ajan noudatetaan pääsääntöisesti turvaetäisyyttä
 • läheiset pesevät kätensä huolellisesti ennen tapaamiseen tuloa
 • kädet desinfioidaan huolellisesti henkilökunnan antamalla käsihuuhteella
 • läheiset käyttävät kasvosuojaa tai kankaista huivia, mukaan tapaamiseen varataan kasvosuojia
 • avustaja käyttää suu-nenäsuojainta (kasvosuoja), joka laitetaan yksikössä ennen lähtöä
 • yksikköön palatessa asukas ja hoitaja desinfioivat kädet käsihuuhteella

Tapaaminen sisätiloissa:

 • läheisten tulee olla terveitä (ei saa olla hengitystieinfektio-oireita)
 • avustaja on tarvittaessa asukkaan mukana tapaamisessa
 • tapaamisen ajan noudatetaan pääsääntöisesti turvaetäisyyttä
 • läheiset pesevät kätensä huolellisesti ennen tapaamiseen tuloa
 • kädet desinfioidaan huolellisesti sekä hoitoyksikköön tultaessa että tapaamishuoneeseen mentäessä
 • avustaja opastaa käsihuuhteen käytön kaikille tapaamisessa mukana oleville
 • läheiset käyttävät kasvosuojaa, jotka saavat henkilökunnalta
 • avustaja käyttää kasvosuojaa, joka laitetaan yksikössä ennen tapaamistilannetta
 • kasvosuojan käytön sijasta voidaan erikseen järjestetyssä tapaamistilassa käyttää vierailijoiden ja asukkaan väliin laitettavaa pleksisuojaa  tms.

Saattohoitopotilaan tapaaminen:

 • Edellä olevista ohjeista voidaan tilannekohtaisen harkinnan mukaan poiketa asukkaan ollessa saattohoitovaiheessa (elinaika arviolta vähemmän kuin viikko)
 • Tarvittaessa yksiköstä vastaava lääkäri arvioi, onko potilas saattohoitovaiheessa vai ei, mutta Z51.5-diagnoosin kirjaamista ei edellytetä, jos kyseessä on joka tapauksessa kuolevan potilaan hoito
 • Noudatetaan edellä olevia ohjeita, jotka koskevat tapaamista sisätiloissa
 • Läheiset ovat vain kuolevan asukkaan huoneessa, eivät lainkaan yleisissä tiloissa
 • Läheiset ovat terveitä (ei saa olla hengitystieinfektio-oireita)
 • Läheinen ei saa olla Covid-19-infektioaltistumisen takia asetettuna karanteeniin
 • Jos ulkomailla asuva läheinen on tullut edeltäneen 14 vuorokauden sisään Suomeen, tai saattohoitotilanteeseen on jouduttu yllättäen ja omainen on ollut 14 vuorokauden sisään ulkomailla, tapaamisen toteuttamisesta pitää neuvotella hoitoyksikön kanssa. Tapaaminen järjestetään siten, että läheinen tulee hoitoyksikköön käyttäen kasvosuojaa ja vaihtaa sen hoitoyksiköstä annettavaan kirurgiseen suu-nenäsuojaimeen.
 • Paikallaolevien läheisten määrä riippuu käytössä olevasta tilasta (vierailijoilla on mahdollisuus pitää turvaetäisyys toisiinsa), tavalliseen huoneeseen harvoin mahtuu neljää vierasta enempää
 • Vierailuajan ei tarvitse rajoittua puoleen tuntiin
 • Kuolevaan läheiseen saa koskea
 • Henkilökunta suojautuu käytössä olevien ohjeiden mukaisesti

Sisätiloissa olevan tapaamispaikan puhtaudesta huolehtiminen:

 • tapaamisen jälkeen kosketuspinnat ja mahdollinen pleksi pyyhitään käytössä olevalla pintadesinfektioaineella tai desinfektiopyyhkeellä