Iäkkäiden pneumokokkirokotukset

26.06.2017

Ikääntyneiden pneumokokki­rokotusten terveyshyödyt ovat vähäiset

Pneumokokkikonjugaattirokotus vähentää perusterveen 65 vuotta täyttäneen henkilön riskiä sairastua pneumokokkitauteihin. Riski on kuitenkin sen verran pieni, että rokotuksen terveyshyöty jää vähäiseksi.

Apteekkihinnalla hankittuna rokote on kallis suhteessa saavutettuun terveyshyötyyn. Perusterveiden ikääntyneiden pneumokokkirokotukset eivät nykytietämyksen mukaan ole kustannuksiltaan kohtuulliset suhteessa niillä saavutettavaan terveyshyötyyn.

Rokote torjuu vajaa puolet vakavista pneumokokkitapauksista

Pneumokokkibakteerin aiheuttama verenmyrkytys tai aivokalvontulehdus on Suomessa harvinainen, mutta sen riski kasvaa iän myötä. Vuosittain näitä vakavia pneumokokkitauteja ilmaantuu noin 800, joista puolet todetaan yli 64-vuotiailla. Lisäksi arviolta saman verran vakavia pneumokokkitapauksia jää ilman laboratoriossa varmennettua diagnoosia.

Vuosittain 65–74-vuotiailla todetaan 28 vakavaa pneumokokkitautia 100 000 henkilöä kohti. Näistä vajaa puolet olisi estettävissä pneumokokkikonjugaattirokotuksilla. Tilalle saattaa kuitenkin tulla muiden pneumokokkityyppien aiheuttamia tauteja. Kansainvälinen näyttö pikkulasten pneumokokkirokotusten väestötason vaikutuksista viimeisen 10 vuoden ajalta osoittaa, että konjugaattirokotuksilla vähentymään saatu vakava pneumokokkitauti aikuisväestössä korvautuu muiden pneumokokkityyppien aiheuttamalla taudilla, joilta konjugaattirokote ei suojaa.

Rokote ehkäisee yhden keuhkokuumeen kahdestakymmenestä

Pneumokokki on yksi keuhkokuumeen aiheuttajista. Myös keuhkokuumeen riski kasvaa iän myötä. Vuosittain 65–74-vuotiailla todetaan Suomessa 850 keuhkokuumetapausta 100 000 henkilöä kohti.

THL on arvioinut, että noin yksi kymmenestä keuhkokuumeesta on sellaisen pneumokokkityypin aiheuttama, jota vastaan rokotus antaa suojaa. Tutkimusten mukaan ikääntyneiden kaikista keuhkokuumeista rokote estäisi noin yhden kahdestakymmenestä, eli 5%.

Rokote ei vähennä ikääntyneiden kuolleisuutta

Pneumokokkikonjugaattirokotusten vaikutus kuolleisuuteen on erityisen merkittävä tekijä, kun arvioidaan rokotusten kustannuksia suhteessa terveyshyötyyn (kustannusvaikuttavuus). Olemassa olevan tutkimusnäytön mukaan pneumokokkikonjugaattirokotukset eivät vähennä ikääntyneiden kuolleisuutta.

Rokotusten kustannukset ovat korkeat suhteessa niillä saavutettavaan terveyshyötyyn

Rokotuksen kustannus riippuu siitä, kuka rokotteen rahoittaa ja missä rokotus annetaan. Pneumokokkikonjugaattirokote maksaa apteekissa noin 86 euroa. Tämän lisäksi kustannuksia syntyy rokottamisesta, joka sisältää lääkemääräyksen hankkimisen lääkäriltä ja rokotteen antamisen.

Kansallisen rokotusohjelman rokotteet hankitaan keskitetysti, minkä vuoksi rokotteiden hinta on yleensä 20–50% niiden apteekkihinnasta. Rokotusohjelman ulkopuolella rokottamisen kustannukset ovat aina korkeammat kuin rokotusohjelmassa.

Jotta ehkäistään yksi vakava ikäihmisten pneumokokkitapaus ja kaksi keuhkokuumetta, täytyy rokottaa 830 65–74-vuotiasta. Apteekkihinnalla 830 henkilön pelkät rokotekustannukset olisivat 72 000 euroa. Nuoremmissa ikäryhmissä rokotusten kustannukset vastaavaa terveyshyötyä kohti olisivat suuremmat, koska tautitapauksia on vähemmän. Vanhemmissa ikäryhmissä tautitapauksia on enemmän, mutta rokotteen teho on matalampi ikääntymisen ja perussairauksien vuoksi.

STM on linjannut, että kokonaan tai osittain julkisin varoin rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin ei voi kuulua sellainen palvelu, jonka vaikuttavuus on vähäinen tai jonka aiheuttamat kustannukset ovat kohtuuttomat saavutettavissa olevaan terveyshyötyyn ja hoidolliseen arvoon nähden. Uudet markkinoille tulevat rokotteet ovat kalliita. Ei ole itsestään selvää, että rokotuksiin käytetyt varat olisivat paras mahdollinen tapa käyttää niukkoja julkisia varoja, joilla on aina vaihtoehtoisia käyttökohteita.

Jotkut kunnat tarjoavat yli 50-vuotiaille mahdollisuutta rokotuttaa itsensä pneumokokkirokotteella influenssarokotuksen yhteydessä. Influenssarokotus on kansallisen rokotusohjelman rokotteena maksuton sairautensa vuoksi vakavalle influenssalle alttiille ja kaikille 65 vuotta täyttäneille. Kun rokote annetaan terveyskeskuksessa eikä yksityisellä lääkäriasemalla, pneumokokkirokotteen maksaa rokotettava itse, mutta rokottamisen kustannukset maksaa julkinen terveydenhuolto.

Ikääntyneiden pneumokokkirokotusten hyödyistä Suomessa ei näyttöpohjaista arviota

Jotkut kunnat tarjoavat rokotuksen maksutta 65 vuotta täyttäneille kotihoidon asiakkaille. Rokotuksia on perusteltu säästöillä, joita syntyy, kun rokotteella ehkäistään vakava pneumokokkitauti tai keuhkokuume, ja henkilö välttyy joutumasta laitoshoitoon. Ikääntyneiden pneumokokkirokotusten hyödyistä Suomessa ei kuitenkaan ole näyttöpohjaista arviota.

Pneumokokkirokotteen terveyshyödyn arviointia vaikeuttaa samanaikaisesti annettava influenssarokotus, sillä ehkäisemällä influenssaan sairastumista ehkäistään samalla siihen liittyviä jälkitauteja kuten pneumokokki-infektioita.

THL seuraa kansainvälisesti ja Suomesta kertyvää uutta tutkimustietoa ja arvioi tarpeen mukaan pneumokokkirokotusten kohdentamista eri väestöryhmiin.

Lähde: