HOTKESSA 22.9.2016

23.09.2016

Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta! Liitteessä on ensimmäinen versio TPA Tampere Minimi tarkistuslistasta. Varalla myös alla, jos liite ei aukea. Lukekaa huolella läpi ja kommentoikaa.

tpa-tampere-minimi-tarkastuslista-pdf2

 

Toinen huomionarvoinen seikka nousi esiin vielä PEGASoksen lääkelistalla tapahtuvista muutoksista lääkkeiden annosteluajankohtiin reseptiuusintojen yhteydessä. Lääkkeet tulee jakaa aina päänäytön ohjeen mukaan vaikka annosteluajankohdan täpät poistuisivatkin. Lääkeosiosta huolehtiva sh:n kannattaa tarkistaa nämä uusintojen jälkeen ja lisätä ajankohdat uudestaan. Toivottavasti tämä ominaisuus poistuu Pegasoksesta pian.

Lääkkeen annosta taphtuvia virkeitä tulee edelleen vähentää ja ehkäistä. Yhtenä keinona tähän esitettiin asukkaan kuvan liimaamista dosettiin. Nerokas idea, jota kannattaa käyttää!

 

 

TPA Tampere Minimi Perehdytyksen tarkistuslista

22.9.2016

 

 

päivämäärä perehdyttäjä
Saattohoito
Missä saattohoidon ohjeet ovat?
Ketkä ovat saattohoidossa (sh)?
Mikä ja missä on sh:ssa olevan hoitotahto?
Keneltä saa apua ongelmatilanteissa: yhteystiedot
Saatohoidon yleisimmät oireet (kipu, hengenahdistus, limaisuus, kouristukset)
Opiaatin, Robinulin ja Stesolidin käyttö: mitä, missä, milloin?
Asentohoito, suun kostuttaminen , läsnäolo, muiden tehtävien priorisointi
Viestitntä omaisille
Toiminta kuoleman jälkeen: toteaminen, tahdistin ja vainajan laitto
Muiden asukkaiden huomioiminen: missä vainaja voi odottaa kuljetusta?
Lääkehoito
Onko luvat kunnossa?
Lääkekaapin sijainti ja avaimet
Missä nestemäiset, inhaloitavat, insuliinit ym
Tarvittavien lääkkeiden käyttö
Akuutti/ ensiapulääkkeiden käyttö
Miten asukkaat tunnistetaan
Kirjaus ja lääkelista
Keneltä voi kysyä apua ongelmatilanteissa
Asukkaan akuuttitilanteiden hoito
Ensiapupakin sijainti
Hoitolinjaukset:mitä ja missä
Tilanteiden lääkehoito: mitä ja missä
Yhteistiedot: lääkäri, Acuta, omaiset
Kirjaus ja hoitajalähte
Yksikössä tapahtuva vaaratilanne
Pelastussuunnitelman pääkohdat
Alusammutusvälineet: missä ja käyttö
Sähkökaappi, palohälytyskaappi
Yksikön osoite

 

 

 
päivämäärä perehdyttäjä
Asukkaiden hoidossa tarvittavat oleelliset tiedot
Asukaslista, jossa perustiedot: liikkuminen, apuvälineet, ravitsemus, dg:t, erityishuomiot, DNAR
Yhteiystiedot
Vuoron työtehtävät
Pegasos ja kirjaus
Tepatampere
Työvuorot