Helteet jatkuvat, muistakaa nesteytys

23.07.2018

Hei!

Olen ohjeistanut viimeksi kesällä 2014 saman ohjeen, eli ihan jokakesäinen tileanne ei ole kyseessä. Siksipä nyt, helteiden pitkittyessä, onkin syytä muistaa, että riittävä nesteen saaminen on tärkeää sekä asukkaille että itselle. Huomioikaa runsaasti diureetteja käyttävien painonseuranta helteiden aikana. Lyhetäkää tarkkailuväli puoleen ja jos paino laskee nopeasti, yhteys lääkäriin. Alla AVIn sähkäpostitse lähettämä kysely.

 

 

Arvoisa vastaanottaja,

 

Suomessa pitkittynyt hellejakso saattaa aiheuttaa vakavia terveysvaikutuksia, ja riski kohdistuu erityisesti ikääntyneisiin ja pitkäaikaissairaisiin. THL on myös  tiedottanut helteen vaaroista. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue kartoittaa oheisen kyselyn avulla tilanteen kuntien terveyskeskusten vuodeosastoilla sekä sosiaalitoimen asumisyksiköissä. Pyydämme ajantasaisen (vkot 29-30) tilannekuvan luomiseksi tietoja helteen aiheuttamista mahdollisista terveysvaikutuksista.

 

Vastaukset pyydetään yksiköittäin ja pyydetään toimittamaan kysely tarvittaessa edelleen yksiköiden vastuuhenkilöille.

 

Pyydämme teitä vastaamaan kyselyyn viimeistään ti 24.7.2018 klo 16.00 mennessä webropolin välityksellä osoitteessa:

 

https://www.webropolsurveys.com/S/C0D2D9A3D4F745A7.par

Lisätietoja antaa tarvittaessa aluehallintoylilääkäri Seppo Miilunpalo, puh. 0295 018 786, etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Ärade mottagare,

En utdragen värmebölja i Finland kan orsaka allvarliga hälsokonsekvenser och äldre och långtidssjuka är utsatta för störst risk. Instituten för hälsa och välfärd har också informerat om faror som orsakas av värmeböljan. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för basservicen, rättskyddet och tillstånden kartlägger med bifogade förfrågan situationen i kommunernas hälsovårdscentralers vårdavdelningar samt i socialvårdens boendeenheter. Vi ber om uppgifter för att skapa (veckorna 29-30) en situationsbild över eventuella hälsokonsekvenser förorsakade av värmeböljan.

Vi ber om svar enhetsvis och ber er vid behov vidarebefordra förfrågan till enheternas ansvariga.

Vi ber er svara på förfrågan senast på tisdag 24.7.2018 kl. 16.00 via webropol på adress:

https://www.webropolsurveys.com/S/F969217AE227D881.par